Florence Sine  is advocaat en senior medewerker bij Claeys  & Engels. Ze beoefent alle aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht (advies en geschillen), en pleit regelmatig  voor  de  arbeidsgerechten.  Zij  heeft  een  bijzondere  interesse voor vragen omtrent thematische verloven, arbeidsreglementering,  herstructureringen,  discriminatie,  respect  voor  het privéleven op het werk en bescherming van persoonlijke gegevens, evenals vragen met betrekking  tot de individuele beëindiging van arbeidsovereenkomsten.  Zij  publiceerde  verschillende  bijdragen  over  deze onderwerpen en geeft regelmatig seminaries, zowel voor cliënten als met  externe partners.