Thuiswerken, werkt het echt?

Werknemers worden productiever, het is beter voor het milieu en de files kunnen drastisch verminderd worden, het klinkt allemaal geweldig! Maar is het dat ook? De nationale thuiswerkdag van 20 september 2018 is de ideale gelegenheid om thuiswerk in de kijker te zetten. Want ondanks alle positieve kanten moet er ook rekening gehouden worden met enkele nadelen.

Gepubliceerd op 18-09-2018

Freya Vanhaverbeke
Wolters Kluwer
vrouw met kop koffie werkt thuis

Wat is thuiswerken?

Thuiswerken, het wordt steeds populairder. Niet enkel werkgevers, maar ook werknemers zijn fan van deze nieuwe manier van werken. Ondanks de opmars bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over wat het juist inhoudt. Het begrip telewerk wordt door cao nr. 85 als volgt gedefinieerd: 

‘een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd’. 

In deze beschrijving kan je lezen dat thuiswerk kan worden ingevoerd in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst. Indien de mogelijkheid niet was opgenomen in de initiële functieomschrijving kunnen partijen achteraf steeds een bijlage bij de overeenkomst opmaken die dit aspect regelt.

De wet werkbaar en wendbaar werk voerde daarnaast ook het occasioneel telewerk in, dat incidenteel en niet op regelmatige basis verricht wordt. 

Belangrijk! Hoewel bepaalde aspecten van thuiswerk wettelijk zijn geregeld, blijft het gebaseerd op het principe van de vrijwilligheid. Dit betekent dat de partijen, dus zowel de werkgever als de werknemer, de invoering van thuiswerk kunnen weigeren.

Uit de definitie blijkt verder dat de ontwikkelingen op het gebied van de technologie essentieel zijn geweest voor de invoering van thuiswerken. Werknemers moeten namelijk vanop afstand in contact kunnen staan met hun collega’s en toegang hebben tot alle documenten die zij nodig hebben om hun job uit te oefenen. De apparatuur die hiervoor nodig is, moet door werkgever ter beschikking worden gesteld, alsook geïnstalleerd en onderhouden.

De ‘Thuiswerkgever’, niets dan voordelen?

Thuiswerken biedt voor zowel de werkgever als de werknemer verschillende voordelen. Toch blijft het belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de partijen. Want door het feit dat men niet onder het directe toezicht van de werkgever staat wordt controle veel moeilijker.

Hieronder een overzicht van de voor- en nadelen:

Voordelen

Nadelen

Betere balans werk - privé

Minder controle

Minder ziekteverzuim

Slechtere infrastructuur (materiaal, ruimte, …)

Beperking files

Vervaging grens werk - privé

Meer productieve werknemers

Minder sociaal contact

Besparing bureauruimte

Meer afleiding

Nationale thuiswerkdag

Om thuiswerken meer onder de aandacht te brengen hebben verschillende organisaties, waaronder SD Worx, Netwerk Duurzame Mobiliteit en Pami, een campagne in het leven geroepen met de toepasselijke naam ‘Thuiswerken werkt’. Bedoeling is werkgevers aan te sporen om thuiswerken in te voeren in hun onderneming. Dit doel wil men bereiken door mensen te informeren, maar daarnaast ook door te sensibiliseren.

Belangrijkste onderdeel van de campagne is de nationale thuiswerkdag van donderdag 20 september. Om aan te tonen dat thuiswerken wel degelijk een impact kan hebben op de dagelijkse files, roepen de organisatoren op om die dag zo veel mogelijk van thuis uit te werken. Men hoopt hiermee een sterk signaal te kunnen geven aan de overheid.

  1440