Thuiswerkalarm bij winterse omstandigheden

Bij winterse omstandigheden kan er veel fileleed ontstaan. Dat hebben we de afgelopen weken en maanden meermaals mogen ondervinden. Daarom hebben de minister van werk Kris Peeters en het KMI een thuiswerkalarm uitgewerkt, dat onlangs op 8 februari en 1 maart uitgetest werd. Uit deze tests bleek dat de files drastisch verminderden. Daarom stelt de minister van werk nu de officiële procedure voor.

Gepubliceerd op 08-03-2018

Maaike Hemeleers
Wolters Kluwer
laptop-2557468

Kris Peeters: “Wat de tests hebben aangetoond, is dat een thuiswerkalarm wérkt. Thuiswerk bij winterse omstandigheden is een oplossing die veel economisch én menselijk leed kan voorkomen. Wat de test met het thuiswerkalarm ook aantoont, is dat het effectief mogelijk is om één van de grootste uitdagingen in ons dichtbevolkte land op te lossen. De wurgende fileproblematiek is geen vaststaand feit dat we moeten aanvaarden.”

Om zo veel mogelijk mobiliteitsproblemen door gladde wegen te voorkomen, zal het thuiswerkalarm geactiveerd worden wanneer het KMI code oranje of rood bij winterse omstandigheden uitvaardigt. Hierdoor kunnen werkgevers en werknemers op grote(re) schaal gebruik maken van thuiswerk, en op die manier de files verminderen.

Afspraken tussen werkgevers en werknemers

Werkgevers kunnen niet alleen individuele aanvragen van werknemers onder deze omstandigheden goedkeuren, maar ook – en vooral – op voorhand goede afspraken maken en procedures opmaken voor thuiswerk in geval van overmacht. Het occasioneel telewerk, ingevoerd door de wet werkbaar en wendbaar werk, geeft hiervoor de nodige ruimte.

De procedure rond thuiswerkalarm kan opgestart worden voor het gehele Belgische grondgebied of voor één of enkele provincies of regio’s. Via de sociale media- en communicatiekanalen van de overheid zal de boodschap verspreid worden dat het thuiswerkalarm van kracht is. Het KMI verspreidt zelf ook de informatie over de weersomstandigheden via eigen kanalen zoals haar website en de KMI-app.

Cruciaal voor het slagen van het thuiswerkalarm is dat werkgevers en werknemers op voorhand goede afspraken maken. Minister Peeters roept bedrijven daarom op om werk te maken van een specifieke procedure voor occasioneel telewerk en daarin de mogelijkheid op te nemen om occasioneel telewerk toe te staan wanneer het KMI code oranje of rood afkondigt bij winterse omstandigheden. Werkgevers kunnen daarvoor via sociaal overleg het arbeidsreglement aanpassen of een cao sluiten.

Hierbij zal ook bekeken moeten worden welke functies kunnen telewerken en welke niet. Voor werknemers die niet van thuis kunnen werken, zal het thuiswerkalarm toch een positief effect hebben: zij zullen namelijk minder file hebben, en dus vlotter op hun bestemming geraken.

> Bedrijven vinden alle informatie over het thuiswerkalarm op de website van de FOD WASO: Thuiswerkalarm

De proef op de som van het thuiswerkalarm

Maandag 11 december 2017 sneeuwde het in ons land tijdens de ochtend- en avondspits. De gevolgen daarvan hebben velen aan den lijve ondervonden. 1.300 kilometer file was het resultaat. Duizenden mensen zaten die dag langer in de wagen dan aan hun bureau. De oproep om dergelijk verkeersinfarct in de toekomst te voorkomen, was algemeen. David Dehenauw - Hoofd van de weerkamer van het KMI – stelde toen – terecht – dat een thuiswerkalarm veel zou kunnen oplossen.

Op donderdag 8 februari 2018 kondigde het KMI in de late namiddag aan dat de volgende dag code oranje zou gelden. Er is toen beslist om – bij wijze van test – de werkgevers en werknemers op te roepen voorzorgsmaatregelen te treffen en aan thuis- of telewerk te doen. Die oproep werd massaal opgevolgd. De volgende dag waren de weersomstandigheden ’s ochtends vrij goed. Tijdens de avondspits daarentegen waren er sneeuwbuien en waren de omstandigheden veel minder goed. Dankzij het thuis- en telewerk was de impact op de baan minimaal. Er stond 20 kilometer file op onze wegen.

Op donderdag 1 maart vaardigde het KMI ’s avonds code geel uit. Op vrijdag 2 maart 2018 werd dit gewijzigd naar code oranje omdat de weersmodellen een wijziging in de situatie aangaven. Aangezien er nog geen formele procedure was voor het thuiswerkalarm en het belangrijk is dat de bedrijven hier op voorbereid zijn, was het te laat om opnieuw het thuiswerkalarm uit te vaardigen. Die dag waren de weersomstandigheden ’s ochtends vrij goed. Tijdens de avondspits daarentegen was er ijzel, waren er sneeuwbuien en waren de omstandigheden veel minder goed. De impact op de baan was bijzonder groot.

  645