Terugbetalingsforfaits inzake educatief verlof verschillen naargelang opleidingstype

EducatiefVerlofTot 30 juni van dit jaar kan u als werkgever de terugbetaling vorderden voor de lonen die u voor het schooljaar 2013-2014 betaald heeft in het kader van educatief verlof.

Opgelet! De bevoegdheden inzake de terugbetaling zijn sinds vorig jaar overgedragen aan de gewesten. Sinds april van dit jaar is de overdracht compleet, dus moet u uw aanvraag tot terugbetaling indienen bij het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams gewest, dienst Betaald Educatief Verlof.

Tot nu toe werd een maximum forfait (22,08 euro per effectief gevolgd uur) toegepast voor de terugbetaling van alle gevolgde uren, ongeacht het type opleiding. Maar voor het begrotingsjaar 2015, werd besloten om, rekeninghoudend met het aantal terug te betalen uren voor het schooljaar 2013-2014 en het beschikbare budget, gebruik te maken van de wettelijke voorziene mogelijkheid om een verschillend forfait toe te passen naargelang het soort opleiding dat gevolgd.

Concreet zullen volgende forfaits gehanteerd worden :

  • 21,54 euro voor de volwassenenonderwijs
  • 22,08 euro voor de sectorale opleidingen (= maximumforfait)
  • 18,49 euro voor de algemene opleidingen
  • 21,04 euro voor de andere opleidingen

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze berichtgeving op SocialEye:
Betaald educatief verlof: impact regionalisering
Terugbetalingsforfaits inzake educatief verlof verschillen naargelang opleidingstype 


 

Bieke Cauwenberghs / Myriam Dauphin

Bron:  Art. 16bis van het Koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

Gepubliceerd op 29-04-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  32