Tankkaart: hoe zit het met de aftrekbaarheid?

tankkaartSinds 1 januari 2017 is er een wijziging in de aftrekbaarheid van brandstofkosten voor het privégebruik van een bedrijfswagen. Isabelle Caluwaerts en Peggy Criel van Partena Professional bespreken deze wijziging in de nieuwe Gids loonfiscaliteit in de ondernemingen.

De wet van 25 december 2016 (BS 29.12.2016 (ed. 2)) (en de Toelichting van de motieven van het ontwerp van wet) heeft wijzigingen aangebracht op vlak van de aftrekbaarheid van brandstofkosten verbonden met het privégebruik van een bedrijfswagen. Dit heeft gevolgen voor de werkgever. De wijzigingen zijn in werking getreden op 1 januari 2017, maar hebben geen invloed op de berekening van het voordeel van alle aard voor de verkrijger.


Tot 31 december 2016 kon de werkgever de kosten verbonden aan het privégebruik van een bedrijfswagen, inclusief brandstofkosten, slechts gedeeltelijk aftrekken. Van die kosten werd immers 17% beschouwd als verworpen uitgave. Wanneer het voordeel van alle aard verlaagd of geneutraliseerd werd door een persoonlijke bijdrage van de verkrijger, werd bovendien alleen het saldo (eventueel tot nul gereduceerd) in aanmerking genomen voor de berekening van het percentage van verworpen uitgaven.

Sinds 1 januari 2017 is dat percentage van verworpen (en dus ook niet-aftrekbare) uitgaven verhoogd wanneer de brandstofkosten verbonden aan het privégebruik geheel of gedeeltelijk door de werkgever ten laste zijn genomen. Het percentage van verworpen uitgaven werd op 40 gebracht (i.p.v. 17). Bovendien heeft de eventuele bijdrage van de verkrijger in het privégebruik van het voertuig geen invloed meer op de berekening van de verworpen uitgaven. Het percentage is voortaan alleen van toepassing op het voordeel van alle aard zoals berekend vóór aftrek van een eventuele persoonlijke bijdrage van de verkrijger.

Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle voordelen die worden toegekend vanaf 1 januari 2017. Ze gelden zowel voor de nieuwe als de bestaande voordelen. Zoals meegedeeld hebben deze wijzigingen geen invloed op de berekening van het belastbaar voordeel van de bedrijfswagens in hoofde van de werknemers of de bedrijfsleiders.

Gids loonfiscaliteitDe editie 2017 van de Gids loonfiscaliteit in de ondernemingen verschijnt op 18 april 2017.

De auteurs, Isabelle Caluwaerts, in samenwerking met Peggy Criel, van het Legal Department van Partena Professional, hebben hun bijwerkingen van deze uitgave afgesloten op 31 januari 2017.

De informatie en de bedragen in dit boek zijn van toepassing op de inkomsten van 2017 (aanslagjaar 2018). De informatie over de fiscale fiches is van toepassing op de inkomsten van 2016 (aanslagjaar 2017) en is in overeenstemming met de laatste administratieve richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Nieuwigheden in de editie van 2017:

  • de nieuwe regels met betrekking tot de aftrekbaarheid van de tankkaart
  • de regels rond de extra netto uren in de horeca
  • de nieuwe regeling met betrekking tot de belastingheffing voor de inkomsten uit de deeleconomie
  • de maatregelen op vlak van bedrijfsvoorheffing als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016
  • de veralgemening van de invoering van de elektronische fiscale administratie
  • de verduidelijking van de regels met betrekking tot de belastingvrijstelling toegestaan voor het flexiloon en het flexivakantiegeld.

De inhoud van dit boek is bekeken vanuit praktisch oogpunt, waar mogelijk aangevuld met tabellen en voorbeelden.

Gepubliceerd op 06-04-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  757