Systematische sancties bij de niet-aangifte van de bedrijfsvoorheffing

Elk jaar dienen 5000 schuldenaars van bedrijfsvoorheffing geen aangifte of een foutieve aangifte in en betalen zij de bedrijfsvoorheffing niet of niet volledig. Bovendien worden ongeveer 20.000 fiscale fiches niet correct en niet tijdig ingediend.

Begin november 2015 lanceert de FOD Financiën daarom een actie waarbij we de schuldenaars die hun fiscale fiches voor inkomstenjaar 2014 niet correct of niet tijdig ingediend hebben een boete zullen opleggen van 50 euro voor een eerste overtreding tot maximum 1.250 euro.

Vanaf januari 2016 zullen we, bij niet of onvolledig indienen van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing, bij gebrek aan betaling en bij elke overtreding inzake het indienen van fiches systematisch een boete van 50 euro tot 1.250 euro en/of een belastingverhoging van 10% tot 200% opleggen.

Dit is eigenlijk een normale toepassing van de sancties voorzien in artikelen 225 tot 229/4 KB/WIB 92.

Met deze maatregel hoopt de FOD Financiën ervoor te zorgen dat alle schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in de toekomst hun fiscale verplichtingen beter zullen nakomen.

advies van de FOD Financiën van 6 november 2015

Gepubliceerd op 02-02-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  147