Stijging loonkost grootste bezorgdheid van Belgische ondernemingen

stijging grafiekBijna de helft van de Belgische ondernemingen vindt de stijging van de loonkost in ons land de grootste prioriteit. Het ziekteverzuim bij werknemers komt met stip op de tweede plaats als politiek aandachtspunt. Daarnaast is bijna een derde ervan overtuigd dat de flexibilisering van de arbeidsduur een belangrijke zaak is. Acerta deed recent een rondvraag bij een 300-tal werkgevers in ons land om hun belangrijkste prioriteiten vast te leggen.


De loonkoststijgingen onder controle houden is de eerste prioriteit
Voor 47% van de ondervraagde ondernemingen moet de problematiek van de beheersing van de loonkost de belangrijkste aandacht krijgen van de Belgische regering. De regering maakte met het recente begrotingsakkoord de wet op het concurrentievermogen, de zogenoemde wet-96, strenger. Hiermee is een deel van de bezorgdheid van de werkgevers alvast weggenomen. De regering voorziet een aantal maatregelen om een deel van de nog bestaande loonhandicap weg te werken en om een nieuwe ontsporing tegenover de stijging van de loonkosten in onze omringende landen te vermijden. Indien dit ook op het terrein bewaarheid zal kunnen worden, betekent dit dat Belgische loonkosten in lijn zullen kunnen blijven met onze buurlanden. “Deze bezorgdheid is prioritair voor de economische competitiviteit van ons land”, voegt Dirk Wijns, director bij Acerta Consult, eraan toe.


Ziekteverzuim weegt zwaar voor werkgevers
Het arbeidsverzuim ingevolge ziekte verdient volgens eveneens 47% van de werkgevers dringend politieke aandacht. Uit eerder onderzoek van Acerta bleek reeds dat het ziekteverzuimpercentage in ondernemingen over de jaren heen een duidelijk stijgende tendens vertoont. Het onderzoek van Acerta en Idewe inzake langdurig verzuim toont bovendien aan dat de kans dat een werknemer effectief terugkeert naar zijn werk na een langdurige ziekte, vermindert naargelang de duur van de afwezigheid toeneemt. Het ziekteverzuim weegt budgettair dan ook zwaar door voor ondernemingen.


“Er zou veel meer nadruk moeten komen op preventie- en re-integratie programma’s. De Belgische ministers van Werk en Volksgezondheid werken aan een wetsontwerp dat de re-integratie van zieke werknemers moet bevorderen via de uitwerking van een re-integratietraject voor werknemers die langdurig afwezig waren. Onderschat bovendien de kracht van preventie niet: een preventief ziekteverzuimbeleid met een actieve betrokkenheid van leidinggevenden kan het ziekteverzuim in ondernemingen daadwerkelijk terugdringen”, aldus Dirk Wijns.


Flexibilisering arbeidsduur
In de voorbije begrotingsbesprekingen werd veel vooruitgang geboekt op vlak van de flexibilisering van de arbeidsduur. Voor 29% van de werkgevers is ook die arbeidsduur een prioriteit op politiek vlak. Met het nieuwe begrotingsakkoord wordt binnenkort het principe dat de wekelijkse arbeidsduur, gemiddeld gerespecteerd moet worden over een volledig jaar in plaats van dat deze op het einde van een trimester moet worden nageleefd.

 
Tegelijkertijd wordt het reeds bestaande stelsel van de “kleine flexibiliteit” enigszins versoepeld. Deze regel uit de Arbeidswet laat toe zonder overloontoeslag met piek- en dalroosters te werken.


Voor werknemers is in termen van arbeidsflexibiliteit vooral loopbaansparen erg belangrijk. Uit gegevens van Acerta blijkt dat 70% van de Belgische werknemer bereid is om extra uren te presteren zonder hiervoor op dat ogenblik extra vergoed te worden, als ze in ruil hiervoor die gewerkte uren later in hun carrière kunnen compenseren.

Bron: persbericht Acerta

Ook interessant:

SPS15004In het boek 'Personeelskosten managen - De juridische methodologie' beschrijft Joris De Wortelaer de juridische mogelijkheden om de loon- en personeelskosten te beïnvloeden of te optimaliseren. Hij biedt hierbij een gebruiksklare methodologie aan de lezer.

Dit boek is verschenen in de reeks Sociale praktijkstudies.

Meer informatie over dit boek kan u vinden op onze webshop.

Lees ook het interview met Joris De Wortelaer over dit boek.


Gepubliceerd op 28-10-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  72