Sociaal Zakboekje 2020-1: sociaal recht in een notendop

De sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Opdat u die wijzigingen niet zelf zou moeten bijhouden, doen de specialisten van de maatschap 'Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse' dat voor u. Het resultaat hiervan vindt u in een nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje: Sociaal Zakboekje 2020-1. Al 40 jaar maakt het Sociaal Zakboekje het sociaal recht overzichtelijk.

 

Gepubliceerd op 10-06-2020

We noteren in hoofdzaak kleinere en eerder technische aanpassingen in heel diverse onderdelen van het sociaal recht. Daarnaast zullen ook de talrijke bedragen een handig instrument blijken voor de dagelijkse praktijk. Alle bedragen in deze editie werden aangepast per 1 januari 2020 of per 1 maart 2020, al naar gelang ze jaarlijks dan wel bij overschrijding van de spilindex worden aangepast.

Enkele nieuwigheden

Een bespreking van het mantelzorgverlof vond u al in de vorige editie van het Sociaal Zakboekje. Het gaat om een thematisch verlof voor werknemers die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon. Dat geen bijzondere werkgeversbijdrage verschuldigd is op de aanvullingen die een werkgever eventueel betaalt aan de mantelzorger bovenop de onderbrekingsuitkering, leest u in deze editie.

Ook de toekenningsvoorwaarden van de sinds mei 2019 bestaande vaderschaps- en geboorte-uitkering voor zelfstandigen, worden in deze nieuwe editie uiteengezet.

Verder stippen we aan dat de regeling van de mobiliteitsvergoeding werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Toch vindt u ze nog terug in deze editie omdat de regeling wordt gehandhaafd tot de inwerkingtreding van nieuwe wetsbepalingen, en uiterlijk tot en met 31 december 2020. Dankzij de ‘cash for car’-regeling kon een werknemer zijn bedrijfswagen onder bepaalde voorwaarden inleveren bij zijn werkgever en in ruil een geldbedrag (mobiliteitsvergoeding) ontvangen. Op de mobiliteitsvergoeding is een sociale en fiscale regeling van toepassing die vergelijkbaar is met de regeling van de bedrijfswagens, zowel bij de werkgever als bij de werknemer. 

We vestigen ook graag uw aandacht op enkele kleinere wijzigingen in het kader van de tussenkomst in de outplacementkosten van een werkgever in herstructurering in het Vlaams gewest, de zachte landingsbanen, de activeringsbijdrage, de sociale maribel en de derdebetalersregeling in de ziektekostenverzekering.

Regionale wetgeving

De grootste uitdaging bij het actualiseren van het Sociaal Zakboekje is de regionale wetgeving na de zesde staatshervorming. Na een overgangsperiode waarin heel wat bij het oude bleef, nemen de gewesten en de gemeenschappen nu meer en meer hun nieuwe bevoegdheden op. Het resultaat is dat voor bepaalde materies, waarvoor er voorheen enkel federale wetgeving bestond, nu in de regio’s verschillende regels gelden op basis van verschillende wetteksten.

Denk bijvoorbeeld aan de gezinsbijslagregeling. Sinds 1 januari 2020 heeft elke regio in ons land zijn eigen kinderbijslagregeling. In de nieuwste editie van het Sociaal Zakboekje vindt u een overzicht van de actuele bedragen, voorwaarden en modaliteiten van die regionale gezinsbijslagen.

Ook de wijzigingen aan de Vlaamse doelgroepvermindering voor jonge en oudere werknemers zijn vermeldenswaardig.

Sociaal zakboekje

Over de auteurs

willy-van-eeckhoutte-2019-small

Willy van Eeckhoutte is actief aan de Gentse balie en is sinds 1991 advocaat-vennoot. Hij is buitengewoon hoogleraar em. aan de Universiteit Gent, waar hij de vakken arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht doceerde in respectievelijk de bachelor- en de masteropleiding. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie.

ann-taghon-2019-small

Ann Taghon was na haar studies zes jaar lang assistent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent alvorens zich voltijds aan de advocatuur te wijden. Ze is actief aan de Gentse balie sedert 1985 en maakt deel uit van de maatschap 'Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse' sinds 1991.

ester-van-oostveldt

Ester Van Oostveldt  is actief aan de Gentse balie sinds 1999 en advocaat-vennoot sinds 2003. Zij maakt deel uit van de maatschap 'Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse'. Ester is sinds 1 september 2019 voltijds actief in de advocatuur. In het verleden was ze gedurende meer dan 10 jaar als gastdocent verbonden aan de hogeschool Vives te Kortrijk en was ze, gedurende 4 jaar, assistent bij de Vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Gent.

  405