Sociaal zakboekje 2019-2: sociaal recht in een notendop (en up-to-date!)

 

Ook in de tweede helft van dit jaar onderging de sociale wetgeving heel wat aanpassingen. De specialisten van de maatschap 'Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse' hebben al die wijzigingen bestudeerd en voor u verwerkt in een nieuwe editie van het Sociaal zakboekje: Sociaal zakboekje 2019-2.

 

Gepubliceerd op 23-12-2019

iocenters-2673328

Het gaat in hoofdzaak om kleinere en eerder technische aanpassingen in heel diverse onderdelen van het sociaal recht.

Arbeidsrecht

Toch stippen wij graag het mantelzorgverlof aan: een nieuw thematisch verlof voor werknemers die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon. Ook de mogelijkheid om met het akkoord van de werkgever ouderschapsverlof op te nemen onder de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/10 is een belangrijke nieuwigheid.

Ten slotte stippen we de regeling van het mobiliteitsbudget aan. Dat is het tweelingzusje van de al eerder in werking getreden regeling van de mobiliteitsvergoeding. Het mobiliteitsbudget is een bedrag dat de werknemer krijgt van zijn werkgever omdat hij afziet van de bedrijfswagen waarover hij beschikte, of waarop hij aanspraak kon maken. De werknemer kan het budget vrij besteden in drie pijlers, rekening houdend met mogelijkheden die de werkgever biedt: een milieuvriendelijke wagen, duurzame vervoersmodi zoals een fiets of autodelen, en het saldo van het budget dat overblijft na aftrek van de eventuele bestedingen in de eerste pijlers (en dat in geld wordt uitbetaald).

Sociale zekerheid

Op het vlak van de sociale zekerheid is de verdere uitbreiding van de sociale bescherming van de zelfstandigen opvallend. Zo kan een zieke zelfstandige voortaan vanaf de eerste dag een ziekte-uitkering krijgen. De zogenaamde carenzperiode werd afgeschaft. Ook de zelfstandige vaders en mee-ouders kunnen rekenen op extra ondersteuning dankzij de invoering van het geboorteverlof voor zelfstandigen.

Met betrekking tot de sociale zekerheid voor werknemers vermelden we de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet tot de zogenaamde “kleine statuten“. In die statuten vinden we vooral personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid. Daarnaast werd de werkloosheidsregeling verrijkt met een nieuwe uitkering, de beschermingsuitkering: een sociale uitkering voor werklozen met een ernstige beperking.

Regionale wetgeving

De grootste uitdaging bij het actualiseren van het Sociaal zakboekje is de regionale wetgeving na de zesde staatshervorming. Na een overgangsperiode waarin heel wat bij het oude bleef, nemen de gewesten en de gemeenschappen nu meer en meer hun nieuwe bevoegdheden op. Het resultaat is dat voor bepaalde materies, waarvoor er voorheen enkel federale wetgeving bestond, nu in de regio’s verschillende regels gelden op basis van verschillende wetteksten. Denk bijvoorbeeld aan de Brusselse gezinsbijslagregeling. Ook de regels over de tewerkstelling van economische migranten in het Frans taalgebied werden toegevoegd in de nieuwe editie van het Sociaal zakboekje.

 

Sociaal zakboekje

Over de auteurs

willy-van-eeckhoutte-2019-small

Willy van Eeckhoutte is actief aan de Gentse balie en is sinds 1991 advocaat-vennoot. Hij is buitengewoon hoogleraar em. aan de Universiteit Gent, waar hij de vakken arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht doceerde in respectievelijk de bachelors- en de masteropleiding. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie.

ann-taghon-2019-small

Ann Taghon was na haar studies zes jaar lang assistent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent alvorens zich voltijds aan de advocatuur te wijden. Ze is actief aan de Gentse balie sedert 1985 en maakt deel uit van de maatschap 'Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse' sinds 1991.

ester-van-oostveldt

Ester Van Oostveldt  is actief aan de Gentse balie sinds 1999 en advocaat-vennoot sinds 2003. Zij maakt deel uit van de maatschap 'Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse'. Ester is sinds 1 september 2019 voltijds actief in de advocatuur. In het verleden was ze gedurende meer dan 10 jaar als gastdocent verbonden aan de hogeschool Vives te Kortrijk en was ze, gedurende 4 jaar, assistent bij de Vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Gent.

  767