RSZ-bijdragen op voordelen gefinancierd door derden?

boekenDe basisdefinitie van wat loon is waarop de socialezekerheidsbijdragen worden berekend, dagtekent al van 1965. Meer dan een halve eeuw later wordt nog altijd gediscussieerd over wat dat begrip precies inhoudt. Willy van Eeckhoutte bespreekt een uitspraak van het Hof van Cassatie van 10 oktober 2016 (S.15.0118) over voordelen die gefinancierd werden door derden.
 
In het boven vermelde arrest doet het Hof van Cassatie uitspraak over de vraag wat dient te worden begrepen onder het element “ten laste van de werkgever”. Een geldsom of een in geld waardeerbaar voordeel is inderdaad maar loon in de hier besproken context, als de werknemer daarop recht heeft ingevolge zijn arbeidsovereenkomst ten laste van de werkgever.
 
Het komt voor dat de werknemers van een onderneming voordelen toegekend krijgen waarvan de financiële of economische last uiteindelijk door een derde wordt gedragen. In de zaak waarin het hier besproken cassatiearrest werd gewezen, ging het om abonnementen op tijdschriften uitgegeven door diverse vennootschappen van een groep waartoe de werkgever behoorde, die de werknemers hetzij kosteloos, hetzij aan verminderd tarief kregen. De werkgever voerde aan dat zijn werknemers daarop geen recht hadden “te zijnen laste”.
 
Vergeefs. Het volstaat, zo zegt het Hof van Cassatie, dat de werknemer op een voordeel aanspraak kan maken “lastens zijn werkgever” en dat dit recht steunt op zijn arbeidsovereenkomst opdat het loon zou zijn. Het volstaat m.a.w. dat de werknemer het voordeel van zijn werkgever kan opeisen. Dat een derde, hier: een zusteronderneming van dezelfde groep, dat voordeel financieel ten laste neemt en dat de werkgever daarin noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, tussenkomt, bv. door vergoeding van de zusteronderneming, doet daaraan niets af.
 
Op de waarde van de gratis abonnementen of het voordeel dat het gunsttarief oplevert, zijn dus socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

Willy van Eeckhoutte

Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse

Bron: SoCompact 16/44, www.bellaw.be

Meer informatie kan u vinden in SocialEye:

Gepubliceerd op 07-11-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  188