Rijksdienst voor Pensioenen wordt ruime ‘Federale Pensioendienst’

Powered by SocialEye

Federale PensioendienstSinds 1 april 2016 is de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) omgedoopt tot Federale Pensioendienst (FPD). Alle opdrachten en alle personeelsleden van de Pensioendienst van de overheidssector (PDOS) werden op dat moment overgedragen aan de Federale Pensioendienst. Later komen daar nog andere taken bij.


Het beheer van verschillende pensioenstelsels wordt samengebracht binnen eenzelfde bestaande instelling: de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Bedoeling is om de organisatiestructuur van de federale administratie te optimaliseren.


Uit de toelichting bij de wet blijkt dat de overheid onder andere wil inspelen op de nood aan één enkel aanspreekpunt voor de burger, vooral wanneer het om een gemengde loopbaan gaat.


Op 1 januari 2017 volgt de overdracht van de pensioenopdrachten van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). Het gaat om de opdrachten van de DIBISS inzake de lokale pensioenen en het beheer van de gemeenschappelijke sociale dienst. Ook de personeelsleden zullen overgedragen worden.


Ook de overdracht van de pensioenopdrachten van HR Rail zal plaatsvinden op 1 januari 2017, maar dan zonder personeelsoverdracht. Misschien komen daar in de toekomst nog andere opdrachten bij.


Bron:  Wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels, BS 30 maart 2016

Steven Bellemans

Gepubliceerd op 06-04-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  114