Regularisatie van studieperioden voor pensioen: interessant of niet?

PensioenDe ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet goed over de regularisatie van studieperioden in de pensioenregeling voor ambtenaren en in de pensioenregeling voor werknemers. Op die manier zou er later recht zijn op een hoger pensioen.


De voorontwerpen van wet bepalen de studieperioden die geregulariseerd kunnen worden en stellen de regularisatiebijdrage vast op 1.500 euro per studiejaar voor de personen die er voor kiezen om dit bedrag te betalen in de tien jaar die volgen na het beëindigen van de studies, ongeacht hun statuut (werknemer, zelfstandige of ambtenaar).


Tijdens een overgangsperiode van drie jaar, tussen 1 maart 2017 en 1 maart 2020, krijgen alle actieve personen, ongeacht hun statuut en ongeacht in welke fase van hun carrière ze zich bevinden, de mogelijkheid om hun studiejaren te regulariseren door de regularisatiebijdragen te storten.


Studiejaren regulariseren blijkt echter niet voor iedereen interessant te zijn. Uit de berekeningen die pensioenexpert Paul Roels maakte voor het programma “De vrije markt” blijkt zelfs dat het in sommige gevallen nadelig is om studiejaren af te kopen. Bij pensioenen van alleenstaanden tussen 1.290 en 1.400 euro zal het brutopensioen wel stijgen, maar blijft er door de belastingen minder over.


Bekijk de pensioen-special van “De vrije markt”.

Bronnen:

Persbericht ministerraad van 23 december 2016 

deredactie.be

Paul RoelsPauls Roels is één van de docenten op het jaarlijkse Pensioencongres. Hij zal het hebben over de recente wijzigingen en aangekondigde wijzigingen in de wettelijke pensioenen, en hun impact op het tweede pijlerpensioen.


Kijk ook naar het volledige programma van het Pensioencongres 2017, dat op 31 januari 2017 doorgaat in de Business Faculty in Brussel.

Pensioenzakboekje 2016Het pensioenzakboekje is een praktische leidraad voor iedereen die te maken heeft met pensioenregelingen. In afzonderlijke hoofdstukken wordt de pensioenregeling voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, alsook de inkomensgarantie voor ouderen toegelicht.

De editie 2017, met de meest recente pensioenbedragen en de nieuwe pensioenmaatregelen, verschijnt binnenkort.

Neem alvast een kijkje op de webshop: Pensioenzakboekje 2017.

Gepubliceerd op 17-01-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  152