Regularisatie van studieperioden voor pensioen goedgekeurd

boekenAfgelopen vrijdag heeft de Ministerraad, op voorstel van de Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, in derde lezing het wetsontwerp goedgekeurd betreffende de regularisatie van de studieperioden voor de pensioenberekening van de ambtenaren, in tweede lezing het wetsontwerp betreffende de regularisatie van de studieperioden voor de pensioenberekening van de werknemers en in eerste lezing het voorontwerp van wet betreffende de regularisatie van de studieperioden voor de pensioenberekening van de zelfstandigen.

Deze drie ontwerpen, die de harmonisering van de aankoop van de studieperioden in de drie stelsels realiseert, zullen gefuseerd worden voordat ze aan het Parlement overgemaakt worden.

1500 euro per diplomajaar voor iedereen 

Ter herinnering: de Regering had het forfaitaire bedrag van de regularisatiebijdrage reeds vastgelegd op 1.500 euro per diplomajaar, ongeacht het stelsel (werknemers, zelfstandige en ambtenaar), voor diegenen die beslissen dit bedrag te betalen in een periode van 10 jaar volgend op het afsluiten van de studies. Na deze periode zal de mogelijkheid tot afkopen worden behouden maar zal het te betalen bedrag, dat op actuariële basis vastgesteld zal worden, hoger liggen.

Overgangsperiode van drie jaar vanaf 1 juni 2017

Gedurende een overgangsperiode van drie jaar, tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2020, zullen alle werknemers en zelfstandigen, ongeacht het punt waarop men zich in de loopbaan bevindt, de mogelijkheid hebben om hun geslaagde studiejaren na hun 20ste verjaardag te regulariseren door middel van regularisatiestortingen van 1.500 euro per diplomajaar. Tijdens deze zelfde overgangsperiode zullen ambtenaren alle studiejaren kunnen regulariseren die hen niet gratis toegekend worden.

Respect voor de verworven rechten van de ambtenaren

Voor de ambtenaren zal de bonificatie voor het vereiste diploma nog steeds gratis zijn in functie van de reeds gepresteerde loopbaan. Een ambtenaar, die een diploma van vier jaar bezit en die ¾ van zijn loopbaan heeft doorlopen, zal genieten van een kosteloze bonificatie voor drie jaar. Voor de jaren die hij nog kan aankopen werd een korting van 15% voorzien wanneer de aankoop plaatsvindt tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2019. Het bedrag van de aankoop komt op die manier neer op 1.275 euro per studiejaar.

De regularisatiebijdrage is fiscaal aftrekbaar, en dit voor de drie stelsels.


De Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine: “De hervorming van het systeem voor het afkopen van studiejaren beoogt, uit billijkheidsoverwegingen, een progressieve harmonisatie tussen de pensioenstelsels. Op die manier zal elke werknemer kunnen genieten van een beter pensioen door te kiezen zijn studiejaren af te kopen, en dat op het moment dat hij dat wil.”
 

Pensioenzakboekje 2016Het pensioenzakboekje is een praktische leidraad voor iedereen die te maken heeft met pensioenregelingen. In afzonderlijke hoofdstukken wordt de pensioenregeling voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, alsook de inkomensgarantie voor ouderen toegelicht.

De editie 2017, met de meest recente pensioenbedragen en de nieuwe pensioenmaatregelen, verschijnt binnenkort.

Neem alvast een kijkje op de webshop: Pensioenzakboekje 2017.

Gepubliceerd op 02-03-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  266