Principiële afschaffing van loonbetaling van hand tot hand

Uitbetaling loonOp 1 oktober 2015 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft. Deze wet treedt in werking 1 jaar na haar bekendmaking.

Door deze wetswijziging wordt de wijze waarop het loon aan de werknemer kan worden uitbetaald  gewijzigd: het loon dient in giraal geld te worden uitbetaald, tenzij een sectorale cao, een sectoraal akkoord of een sectoraal gebruik de uitbetaling van hand tot hand toelaat. De procedure tot vaststelling en bekendmaking van deze sectorale akkoorden of gebruiken, zal bij koninklijk besluit worden bepaald.

Concreet betekent dit dat de werkgever vanaf 1 oktober 2016 het loon aan zijn werknemers giraal zal moeten betalen, tenzij hij zich kan beroepen op een sectorale cao, akkoord of gebruik die de uitbetaling van hand tot hand toelaten. De uitbetaling van het loon van hand tot hand blijft evenwel mogelijk zolang de procedure tot vaststelling van het sectoraal akkoord of gebruik lopende is. Dergelijke procedure moet worden afgerond binnen een termijn van 1 jaar en 6 maanden vanaf de publicatie van de wet, d.w.z. uiterlijk tegen 1 april 2017.

De uitbetaling van loon in giraal geld kan uitsluitend gebeuren door middel van een overschrijving op een bank- of postrekening, een postassignatie of een circulaire cheque

Bron: Persbericht FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Meer informatie rond betaling van het loon op SocialEye 

Gepubliceerd op 02-10-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  85