Personeel tewerkstellen tijdens openbedrijvendag: de spelregels op een rijtje

Powered by SocialEye

Personeel tewerkstellen tijdens openbedrijvendag: de spelregelsNu zondag 4 oktober nemen weer heel wat bedrijven deel aan de openbedrijvendag. Dat betekent ook dat de deelnemende bedrijven aan hun werknemers of toch minstens een deel ervan zullen vragen om te komen "werken" die dag.
Maar kan dat eigenlijk? En hoe zit het dan met het loon en de eventuele inhaalrust?

Werken op zondag?

Openbedrijvendag heeft traditioneel plaats op de eerste zondag van de maand oktober. Dat betekent dat de werknemers die zondag bezoekers ontvangen of de werking van de onderneming demonstreren, “werken” op zondag, terwijl zondagarbeid in principe verboden is.

Maar zoals op elk goed principe bestaan hierop uitzonderingen. Zoals : deelneming aan manifestaties van alle aard, onder meer aan salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties.

Openbedrijvendag kan beschouwd worden als een manifestatie in de zin van deze door de arbeidswet voorziene uitzondering. U mag dus vragen aan uw werknemers om deel te nemen en de tijd die uw werknemers aanwezig zijn, zal aanzien worden als arbeidstijd en dus recht geven op loon.


Concreet: de werknemer die op de openbedrijvendag van komende zondag tewerkgesteld wordt, heeft recht

  • op loon aan 100% voor de gewerkte uren op zondag en
  • onbetaalde inhaalrust. Onbetaald omdat een gewone rustdag ook niet betaald wordt. De inhaalrust moet worden toegekend binnen de 6 dagen die volgen op de zondag waarop gewerkt werd. De duur van de inhaalrust hangt af van het aantal gepresteerde uren: werkte de werknemer minder dan 4u op zondag, dan heeft hij recht op een halve dag, werkte hij meer dan 4u, dan heeft hij recht op een volledige dag. Bedraagt de inhaalrust een halve dag dan moet deze worden opgenomen voor of na 13u en mag er deze dag niet meer dan 5u gewerkt worden.

Deze inhaalrust mag samenvallen met een inactiviteitsdag, bv. de zaterdag volgend op de openbedrijvendag.
De inhaalrust mag niet samenvallen met een dag waarop de werknemer niet werkt, maar toch loon ontvangt (bv. feestdag, aanvullende rustdag, vakantiedag, ziekte, klein verlet...).

Overuren

Daarnaast heeft de werknemer recht op overuren wanneer de normale arbeidsduuroverschreden werd. Dat zal bv. het geval zijn wanneer de gewoonlijke werkweek loopt van maandag tot vrijdag.

Opgelet ! In dat geval moet de Inspectie Sociale Wetten op voorhand verwittigd worden.
In dit geval zullen de gewerkte uren recht geven op overloon aan 100% (in tegenstelling tot overwerk op een gewone activiteitsdag, die vergoed worden aan 50%) en moet reeële inhaalrust toegekend worden : dit is inhaalrust die plaatsvindt op een gewone activiteitsdag én betaald aan 100%. De aldus gepresteerde uren op zondag zullen vergoed worden aan 200%.

Bron:  art. 11-13, 16 en 66 Arbeidswet 16 maart 1971

Auteur: Bieke Cauwenberghs 

Gepubliceerd op 01-10-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  82