Pensioenhervorming: het Pensioenzakboekje 2017

Mieke BruyninckxDe pensioenhervorming blijft brandend actueel: de regering Michel zet verder in op de harmonisering van de pensioenstelsels. De vele wijzigingen elk jaar maken van de pensioenregelgeving een ingewikkeld kluwen.

We spraken met Mieke Bruyninckx,  co-auteur van het Pensioenzakboekje.

 “Vorig jaar lag de nadruk op de verdere harmonisering van de verschillende pensioenstelsels. Denken we maar aan de gelijkstelling van de legerdienst en de regularisatie van de studiejaren.  Hierdoor bouwt iedere burger gelijke voordelen op, ongeacht de regeling waarin hij is tewerkgesteld.”

Welke zijn de wijzigingen in het reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen?

Vorig jaar werden er twee belangrijke wijzigingen aangebracht in de pensioenregeling voor zelfstandigen. Zo werd het minimumpensioen verhoogd voor zelfstandigen met een volledige loopbaan en werd een versoepeling uitgewerkt voor de gelijkstelling van de legerdienst.

Hoeveel bedraagt de opslag voor het minimumpensioen voor zelfstandigen?

Zelfstandigen met een pensioen voor een volledige loopbaan van 45 jaar krijgen een opslag van 0,7%. In 2016 werd deze opslag betaald onder de vorm van een eenmalige premie. Maar vanaf 2017 krijgen zij maandelijks 0,7% extra.

Wat is er precies veranderd in de regeling voor het meetellen van legerdienst in de pensioenberekening van zelfstandigen?

Vanaf 1 juli 2017 zal de legerdienst altijd meetellen in de pensioenberekening. Zijn de voorwaarden van de oude regeling niet vervuld, dan telt de legerdienst automatisch mee in het pensioen van de eerste tewerkstelling na de legerdienst. Deze gelijkstelling blijft gratis.

Ook wanneer de legerdienst vervuld is voor de 20e verjaardag wordt deze gelijkgesteld. In het verleden gold daar als bijkomende voorwaarde dat men al zelfstandige was voor de legerdienst. Die voorwaarde leidde ertoe dat veel zelfstandigen hun legerdienst voor 20 jaar niet konden laten meetellen. Deze ongelijkheid is nu weggewerkt.

Wat kan er al verteld worden over de toekomstige wijziging van de regularisatie van de studiejaren?

De wijziging van de regularisatie van de studiejaren is intussen goedgekeurd door de Ministerraad, maar nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wijziging zal ingaan op 1 juni 2017.

Volgens de ontwerpteksten zijn dit de voornaamste wijzigingen:

  • enkel wanneer men een diploma behaald heeft, kan men de studiejaren laten gelijkstellen;
  • de gelijkstelling is beperkt tot het minimum aantal jaren dat vereist is om het diploma te halen;
  • de studiejaren tellen mee in het pensioen van de regeling waarin men werkt op het moment van de aanvraag;
  • werken tijdens de studies vormt geen beletsel meer voor de gelijkstelling;
  • men hoeft niet meer de ganse studieperiode te regulariseren. Men kan zelf kiezen hoeveel studiejaren men regulariseert;
  • de regularisatie kost 1 500 euro per studiejaar en levert een pensioenvoordeel op van 266,66 euro per jaar voor een alleenstaande (333,33 euro voor een gezinspensioen);
  • er is een overgangsperiode voorzien tot 1 maart 2020, waarin men kan kiezen in welk van beide regelingen men de regularisatie wenst te doen (de huidige regeling of de nieuwe regeling).

Maar vooraleer we een sluitend beeld kunnen geven van de nieuwe regeling, moeten we uiteraard nog wachten op de definitieve teksten.

Mieke Bruyninckx

Juridisch adviseur Acerta

Pensioenzakboekje 2016Het Pensioenzakboekje is een praktische leidraad voor iedereen die te maken heeft met pensioenregelingen.

Zowel de pensioenregeling voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, als de inkomensgarantie voor ouderen worden toegelicht.

Voor meer informatie, zie onze webshop bij Pensioenzakboekje 2017.

Gepubliceerd op 24-03-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  622