PC200 neemt loon en -arbeidsvoorwaarden PC218 over

De werkgevers en de werknemers van het PC218 vallen sinds 1 april 2015 onder het PC200. Alle rechten en plichten blijven ongewijzigd want PC200 heeft op 1 april 2015 een bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten die bepaalt dat de cao’s en akkoorden gesloten op het niveau van het PC218 worden overgenomen door het PC200. In de bijlage van de cao is een inventaris opgenomen van de cao's gesloten in PC218 waarvan de continuïteit in PC200 wordt verzekerd.

Het fonds voor bestaanszekerheid wordt echter niet overgedragen. Dit fonds wordt ontbonden en een nieuw fonds is opgericht op het niveau van het PC200.

Op die manier is de continuïteit van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de betrokken werkgevers en werknemers gegarandeerd.

Bron: 

Gepubliceerd op 15-05-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  95