PC, laptop, gsm, tablet: nieuwe bedragen voordeel alle aard

Een KB van 2 november 2017 bevat de forfaits van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement. De nieuwe forfaits gelden vanaf 1 januari 2018.

Gepubliceerd op 20-11-2017

home-office-2452806

Voordeel van alle aard

Als een werkgever of onderneming aan een werknemer of bedrijfsleider kosteloos een PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon, of een vast of mobiel telefoonabonnement ter beschikking stelt, dan is dat een belastbaar voordeel. De fiscus beschouwt deze voordelen immers als een beroepsinkomen. De werknemer of bedrijfsleider die dit voordeel ontvangt, zal dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenstemt met de waarde van het voordeel van alle aard.

De werkgever of onderneming moet het belastbaar bedrag van het voordeel van alle aard vermelden op de individuele fiscale fiche 281.10 (werknemer of 281.20 (bedrijfsleider). Zo wordt het voordeel opgenomen in de belastbare bezoldigingen van de verkrijger. Het belastbaar voordeel is onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.

Forfaits vanaf 2018

De fiscus heeft nu de forfaits van de voordelen van alle aard vastgelegd die gelden vanaf 1 januari 2018 (wijziging art. 18, § 3, 10; art. 2 en 3, KB van 2 november 2017).

Voordeel

Tot 31 december 2017

Belasting

Tot 31 december 2017
RSZ-onderwerping

Vanaf 1 januari 2018

Belasting

PC en/of laptop

180 EUR

180 EUR

72 EUR (per toestel)

Tablet

Reële waarde

Reële waarde

36 EUR (per toestel)

Gsm en smartphone

Reële waarde

150 EUR

36 EUR (per toestel)

Internetaansluiting

60 EUR

60 EUR

60 EUR (per toestel)

Telefoonabonnement

Reële waarde

Inbegrepen in het forfait van 150 euro

48 EUR

In sommige gevallen moeten deze bedragen worden samengeteld, bv. voor een Smartphone (toestel + abonnement) bedraagt het voordeel van alle aard 144 euro (36 euro + 60 euro + 48 euro).

Opmerking: In een persbericht wees J. Van Overtveldt er ook op dat de regels voor de onderwerping aan de RSZ zouden worden gestroomlijnd met de fiscale regels. Momenteel is dat nog niet het geval, maar er blijven nog enkele weken over vóór het nieuwe jaar... Wordt vast en zeker vervolgd.

 >> Ook de RSZ-forfaits werden intussen aangepast, zie RSZ-forfaits voor waardering IT-apparaten gepubliceerd.

BronKoninklijk besluit van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, BS 13 november 2017.

  10652