PC 218 wordt PC 200 op 1 april

Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden (PC 218) wordt opgeheven op de dag dat het benoemingsbesluit van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200) in werking treedt. Dat is op 1 april 2015.

Vanaf dan vallen de werkgevers en de werknemers van het PC 218 onder het PC 200. Het actief en het passief van het sociaal fonds van het PC 218 en alle bestaande cao’s van dat paritair comité worden integraal overgenomen. Voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van de betrokken werkgevers en werknemers is de continuïteit dus gegarandeerd.

Het PC 200 neemt de bevoegdheden van het PC 218 over. Eerder werd het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de sociale organisaties (PC 335) en het Paritair Comité voor de non-profitsector (PC 337) verruimd zodat alle non-profitorganisaties onder één van deze paritaire comités vallen. 

 

Website FOD Werkgelegenheid, “Vanaf 1 april 2015 vervangt het Paritair Comité nr. 200 het Paritair Comité nr. 218

Gepubliceerd op 24-04-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  3532