Overschakeling naar het winteruur in de nacht van 29 op 30 oktober

Powered by SocialEye

wintertijdIn de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober 2016 wordt opnieuw omgeschakeld naar het winteruur. De klok wordt dan 1 uur teruggedraaid: 3 uur 's nachts wordt 2 uur.

Voor de werknemers die op dat ogenblik in ploegen werken is de betalingsregeling uitgewerkt door de CAO nr. 30 van 28 maart 1977, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de problemen inzake de beloning van sommige werknemers die rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur.

Ploegenarbeid

Deze CAO nr. 30 is van toepassing op de werknemers en werkgevers die:

  • in ploegenarbeid werken; en
  • die niet forfaitair per maand worden betaald; en
  • die bij de overschakeling naar het zomeruur en naar het winteruur betrokken zijn.

Betalingsregeling

De werknemers die in het totaal 16 uren zullen presteren voor de nachten waarop het zomeruur en het winteruur worden ingevoerd, zullen voor de tijdens die 2 nachten verrichte arbeid, het normale loon ontvangen dat overeenstemt met 16 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg. Dat loon zal worden uitbetaald naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het zomeruur en naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het winteruur.
 
In alle gevallen waarin de organisatie van het werk dit toelaat, zal de toerbeurt van de ploegen derwijze worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uur werkt bij de overschakeling naar het zomeruur in maart, deze is die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren presteerde.
Indien de organisatie van het werk de toepassing van het beginsel inzake de toerbeurt niet toelaat dan:

  • ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren zullen presteren, het normale loon dat overeenstemt met 8 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg; en
  • ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren zullen presteren, het normale loon dat overeenstemt met 9 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.

Schematische voorstelling

Schematisch kan de regeling als volgt worden weergegeven:

Arbeid in nachtploeg
Werkelijk gepresteerd aantal uren
Verschuldigd loon

Werkt wel in de nacht van overschakeling van wintertijd - zomertijd (laatste weekend van maart)

Werkt wel in de nacht van overschakeling van zomertijd - wintertijd (laatste weekend van oktober)

7u

9u

8u

8u

Werkt wel in de nacht van overschakeling van wintertijd - zomertijd (laatste weekend van maart)

Werkt niet in de nacht van overschakeling van zomertijd - wintertijd (laatste weekend van oktober)

7u

-

8u

-

Werkt niet in de nacht van overschakeling van wintertijd - zomertijd (laatste weekend van maart)

Werkt wel in de nacht van overschakeling van zomertijd - wintertijd (laatste weekend van oktober)

-

9u

-

9u


 

Bron:  Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur

Gepubliceerd op 26-10-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  231