Overschakeling naar het winteruur – de laatste keer?

In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober 2018 wordt opnieuw omgeschakeld naar het winteruur. De klok wordt dan 1 uur teruggedraaid: 3 uur 's nachts wordt 2 uur.
Voor de werknemers die op dat ogenblik in ploegen werken is de betalingsregeling uitgewerkt door de cao nr. 30 van 28 maart 1977, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de problemen inzake de beloning van sommige werknemers die rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur.

Gepubliceerd op 15-10-2018

Maaike Hemeleers
Wolters Kluwer
klok met herfstbladeren

Ploegenarbeid

Deze cao nr. 30 is van toepassing op de werknemers en werkgevers die:

  • in ploegen werken; en
  • die niet forfaitair per maand worden betaald; en
  • die bij de overschakeling naar het zomeruur en naar het winteruur betrokken zijn.

Betalingsregeling

De werknemers die in het totaal 16 uren zullen presteren voor de nachten waarop het zomeruur en het winteruur worden ingevoerd, zullen voor de tijdens die 2 nachten verrichte arbeid, het normale loon ontvangen dat overeenstemt met 16 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg. Dat loon zal worden uitbetaald naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het zomeruur en naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het winteruur.

In alle gevallen waarin de organisatie van het werk dit toelaat, zal de toerbeurt van de ploegen derwijze worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uur werkt bij de overschakeling naar het zomeruur in maart, deze is die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren presteerde.

Indien de organisatie van het werk de toepassing van het beginsel inzake de toerbeurt niet toelaat dan: 

  • ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren zullen presteren, het normale loon dat overeenstemt met 8 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg; en 
  • ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren zullen presteren, het normale loon dat overeenstemt met 9 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.

Schematische voorstelling

Arbeid in nachtploeg

Werkelijk gepresteerd
aantal uren

Verschuldigd
loon

Werkt wel in de nacht van overschakeling van wintertijd - zomertijd (laatste weekend van maart)

Werkt wel in de nacht van overschakeling van zomertijd - wintertijd (laatste weekend van oktober)

7u
9u

8u
8u

Werkt wel in de nacht van overschakeling van wintertijd - zomertijd (laatste weekend van maart)

Werkt niet in de nacht van overschakeling van zomertijd - wintertijd (laatste weekend van oktober)

7u
-

8u
-

Werkt niet in de nacht van overschakeling van wintertijd - zomertijd (laatste weekend van maart)

Werkt wel in de nacht van overschakeling van zomertijd - wintertijd (laatste weekend van oktober)

-
9u

-
9u

Afschaffing zomer- en winteruur?

Er gaan al lang stemmen op voor de afschaffing van de overgang naar het zomer- en winteruur. Nu lijkt dit einde er ook effectief aan te komen.

De Europese Commissie heeft in een richtlijn aangekondigd dat de laatste verplichte omschakeling naar het zomeruur op zondag 31 maart 2019 plaatsvindt. Daarna beslissen de lidstaten zelf of ze permanent het zomeruur blijven volgen, of nog een laatste keer veranderen naar het winteruur op zondag 27 oktober 2019, en dus permanent het winteruur blijven volgen.

Er wordt dus niet één regeling opgelegd voor heel Europa, waardoor er een uurverschil kan ontstaan tussen de verschillende lidstaten. In ons land pleit premier Michel in ieder geval voor de invoering van eenzelfde tijdsregeling binnen de landen van de Benelux. Welke regeling dit wordt, valt nog af te wachten.

Wordt vervolgd...

  1089