Overschakeling naar het winteruur – de laatste keer?

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober 2020 wordt opnieuw omgeschakeld naar het winteruur. De klok wordt dan 1 uur teruggedraaid: 3 uur 's nachts wordt 2 uur.
Voor de werknemers die op dat ogenblik in ploegen werken is de betalingsregeling uitgewerkt door de cao nr. 30 van 28 maart 1977, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de problemen inzake de beloning van sommige werknemers die rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur.

Gepubliceerd op 21-10-2020

klok met herfstbladeren

Ploegenarbeid

forklift-835340_1920

Deze cao nr. 30 is van toepassing op de werknemers en werkgevers die:

  • in ploegen werken; en
  • die niet forfaitair per maand worden betaald; en
  • die bij de overschakeling naar het zomeruur en naar het winteruur betrokken zijn.

Betalingsregeling

De werknemers die in het totaal 16 uren zullen presteren voor de nachten waarop het zomeruur en het winteruur worden ingevoerd, zullen voor de tijdens die 2 nachten verrichte arbeid, het normale loon ontvangen dat overeenstemt met 16 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg. Dat loon zal worden uitbetaald naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het zomeruur en naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het winteruur.

In alle gevallen waarin de organisatie van het werk dit toelaat, zal de toerbeurt van de ploegen derwijze worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uur werkt bij de overschakeling naar het zomeruur in maart, deze is die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren presteerde.

Indien de organisatie van het werk de toepassing van het beginsel inzake de toerbeurt niet toelaat dan: 

  • ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren zullen presteren, het normale loon dat overeenstemt met 8 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg; en 
  • ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren zullen presteren, het normale loon dat overeenstemt met 9 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.

Schematische voorstelling

Arbeid in nachtploeg

Werkelijk gepresteerd
aantal uren

Verschuldigd
loon

Werkt wel in de nacht van overschakeling van wintertijd - zomertijd (laatste weekend van maart)

Werkt wel in de nacht van overschakeling van zomertijd - wintertijd (laatste weekend van oktober)

7u
9u

8u
8u

Werkt wel in de nacht van overschakeling van wintertijd - zomertijd (laatste weekend van maart)

Werkt niet in de nacht van overschakeling van zomertijd - wintertijd (laatste weekend van oktober)

7u
-

8u
-

Werkt niet in de nacht van overschakeling van wintertijd - zomertijd (laatste weekend van maart)

Werkt wel in de nacht van overschakeling van zomertijd - wintertijd (laatste weekend van oktober)

-
9u

-
9u

Afschaffing zomer- en winteruur?

Er gaan al lang stemmen op voor de afschaffing van de overgang naar het zomer- en winteruur. Nu lijkt dit einde er ook effectief aan te komen.

Als het aan de Europese Commissie ligt, wordt er niet meer gemorreld met de tijd. Zondag 28 maart 2021 zal waarschijnlijk dan ook de laatste verplichte omschakeling zijn naar de zomertijd in de EU. Daarna kiezen de lidstaten zelf of ze verder willen gaan in de zomertijd of in de wintertijd.

  6196