Oudere werkzoekenden aan een job helpen: een topprioriteit

SWTFederaal vicepremier en minister van werk Kris Peeters vindt het afschaffen van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – het vroegere brugpensioen – niet nodig.

Kris Peeters: “Het afschaffen van het brugpensioen lost het probleem van oudere werklozen niet op. Het aantal SWT’ers neemt nu al jaar na jaar af en steeds meer SWT’ers moeten beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt. De grote uitdaging is om mensen langer aan de slag te houden, of ze nu onder SWT vallen of niet. De diensten voor arbeidsbemiddeling moeten hun inspanningen opdrijven om ouderen aan een job te helpen.”

Beschikbaar op de arbeidsmarkt

De federale regering en de gewesten kwamen in 2015 overeen dat mensen die in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – het vroegere brugpensioen – terecht komen, aangepast beschikbaar moeten zijn op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat ze niet actief op zoek moeten gaan naar werk, maar dat ze wel moeten ingaan op vacatures op opleidingen aangeboden door regionale arbeidsbemiddelingsdiensten zoals de VDAB.

Momenteel vallen reeds 6.000 van de 89.000 SWT’ers onder het regime van aangepaste beschikbaarheid. Aangezien alle nieuwe SWT’ers onder het regime vallen, zal dat aantal alleen maar toenemen.

Van de 3.319 mensen die in 2015 met SWT gingen, hadden 79 na een jaar een job, ofwel 2,4%. Het lage aantal ouderen dat een job vindt is niet alleen een probleem bij SWT’ers, maar ook bij werkzoekenden die buiten het stelsel vallen. Bij werkzoekende 55-plussers buiten SWT heeft namelijk slechts 3,6% na één jaar werk gevonden, zo blijkt uit gegevens van de FOD Werkgelegenheid.

Kris Peeters: “Ouderen, of ze onder SWT vallen of niet, kunnen nog veel kunnen betekenen als ze goed worden ingezet. Het aan een job helpen van oudere werkzoekenden moet voor alle overheden een topprioriteit zijn.”

Instroom SWT daalt

De instroom binnen het SWT is overigens in dalende lijn. De minimale leeftijd om te genieten van het stelsel werd door de federale regering gradueel opgetrokken van 60 naar 62 jaar en voor het speciale regime van 56 naar 60 jaar. Voor ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering wordt de leeftijd opgetrokken van 52 naar 60 jaar. Het aantal mensen die onder het stelsel vallen daalde als gevolg daarvan van 105.000 in 2015 naar 89.000 eind 2016. In de komende jaren zal het aantal SWT’ers nog verder afnemen.

Bron: Persbericht Kris Peeters 

Actief eindigen 

In de praktijk willen vele oudere werknemers actief blijven voor zover een beroep kan worden gedaan op flexibele arbeidsregelingen.

Het jaarboek "Actief eindigen" geeft een volledig overzicht van alle relevante eindeloopbaanregelingen. Het boek behandelt volgende onderwerpen:

  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;
  • stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoeding bij oudere werknemers;
  • tijdskrediet;
  • loopbaanvermindering en landingsbanen;
  • deeltijdse arbeid en rustpensioen.

Het jaarboek is bedoeld als leidraad bij eindeloopbaanregelingen voor HR-medewerkers en bedrijfsjuristen, en werd geschreven door advocaten van het in sociaal recht gespecialiseerde advocatenkantoor Claeys & Engels.

Meer informatie kan u vinden op onze webshop, bij "Actief eindigen".

opleidingVolgt u liever een praktische opleiding, waarin u feedback krijgt op uw concrete vragen?

Dan is de opleiding "Eindeloopbaan anno 2017" iets voor u.

Marga Caproni, Stefanie D'heygere en Kris De Schutter, advocaten bij Loyens & Loeff Advocaten zorgen ervoor dat u een eindeloopbaan oplossing op maat kan maken voor elke (oudere) werknemer. Bovendien kent u de (financiële) impact van die oplossingen op het bedrijf en op de werknemer.

U vindt alle praktische informatie op de website van Kluwer opleidingen, bij "Eindeloopbaan anno 2017".

Gepubliceerd op 24-02-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  211