Ook actieve zelfstandigen kunnen vanaf nu terecht op mypension.be

Mypension.be, de pensioenportaal van de Rijksdienst voor Pensioenen staat vanaf nu ook open voor actieve zelfstandigen. Ook ambtenaren kunnen gebruik maken van een - voorlopig beperkt - aantal mogelijkheden op de site.

De Rijksdienst voor Pensioenen heeft sinds 2010 een eigen pensioenportaal “mypension.be” waarop de Belgen online hun pensioendossier kunnen raadplegen.
Hoewel de site openstaat voor elke Belg met pensioenrechten, werknemer, zelfstandige of ambtenaar, konden tot voor kort alleen werknemers en gepensioneerde zelfstandigen op deze portaalsite terecht voor het effectief online beheren van hun pensioendossier.

Via de portaalsite kunnen voortaan alle zelfstandigen (dus ook diegenen die nog actief zijn) en alle ambtenaren (actief of gepensioneerd) hun pensioen aanvragen.

Werknemers en zelfstandigen (zowel actieve als gepensioneerde) kunnen daarenboven ook nakijken welke pensioenbedragen uitbetaald werden en een overzicht opvragen van hun loopbaan – wat hen toelaat na te kijken welke loopbaanjaren zullen meetellen voor hun pensioen. Eventuele onvolledigheden kunnen zij dan online doorgeven, zodat hun dossier correct is.

Het loopbaanoverzicht voor ambtenaren is voorlopig beperkt beschikbaar : zij kunnen enkel prestaties van voor 1 januari 2011 raadplegen.

Maar de site is nog in volle ontwikkeling. Tegen eind 2016 zou elke burger – ongeacht de aard van zijn loopbaan en leeftijd – een raming moeten kunnen maken van het pensioenbedrag waarop hij of zij aanspraak maakt op het einde van de loopbaan. Maar tegen begin volgend jaar zal het al mogelijk zijn om vroegst mogelijke aanvangsdatum van het pensioen binnen één stelsel te kennen. Ook voor de gemengde loopbanen zal een gemeenschappelijke ingangsdatum berekend kunnen worden.

Tegen eind 2017 zou het bovendien ook mogelijk moeten kunnen zijn om het effect van bepaalde loopbaankeuzes op het latere pensioen na te gaan. Wanneer je bv. overweegt om op een bepaald moment in je carrière deeltijds te gaan werken, zal je kunnen zien hoe dit je latere pensioenrechten beïnvloedt. Dat kan helpen bij het maken van bepaalde loopbaankeuzes.

Om de burgers een zo volledig mogelijk beeld van hun latere pensioenrechten te geven, zal vanaf volgend jaar ook een luik “Mijn aanvullend pensioen” beschikbaar gesteld worden. Hiervoor zijn gegevens nodig van de verzekeraars en pensioenfondsen. Zij krijgen tot september 2016 tijd om die gegevens over te maken.

Persbericht RVP van 7 mei 2015

Gepubliceerd op 18-06-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  109