Ontwerp: wet houdende diverse sociale bepalingen

Er is een wet houdende diverse sociale bepalingen op komst. Het ontwerp werd neergelegd in de Kamer op 4 juni.
De tekst bevat heel wat zuiver technische bepalingen. Bijvoorbeeld: aanpassingen omwille van de zesde staatshervorming, omwille van puur taalkundige redenen of omwille van een arrest van het Hof van Cassatie.
Daarnaast noteren we ook meer fundamentele aanpassingen. Komen onder andere aan bod: de invoering van de elektronische ecocheques, de uitreiking van de kunstenaarskaart en het visum kunstenaars, het uitstellen van de inwerkingtreding van de definitieve regeling voor de zogenaamde ‘wyninckxbijdrage’ op de aanvullende pensioenen, de veralgemeende elektronische aangifte van de sociale risico’s voor de sector van de werkloosheid en de terugvordering van Riziv-uitkeringen.

zie ook : Ministerraad keurt ontwerptekst voor wet diverse bepalingen Sociale Zaken goed

Wetsontwerp houdende diverse sociale bepalingen van 4 juni 2015 (DOC 1135/001)

Gepubliceerd op 10-07-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  76