Ontwerp: Vlaamse sociale zekerheid

De langdurige zorg – ‘long term care’ - is dankzij de zesde staatshervorming hoofdzakelijk in handen gekomen van de deelstaten. Bedoeling is om de overgedragen bevoegdheden op vlak van (langdurige) zorg, hulpmiddelen en revalidatie als één geheel te bekijken binnen een coherent zorgbeleid.

Met het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming wil de Vlaamse overheid een soort Vlaamse sociale zekerheid uitbouwen die de federale sociale zekerheid aanvult.
Daarbij wordt gekozen voor een verzekeringsmodel waarbij de betaling van een premie gekoppeld is aan rechten op financiële tegemoetkomingen en vergoedingen voor zorg, naar het model van de zorgverzekering. De huidige premie zorgverzekering wordt de ‘premie Vlaamse sociale bescherming’.

Het is de bedoeling dat die Vlaamse premie gekoppeld wordt aan de pijlers die de verzekering stapsgewijs zal omvatten. De onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming (VSB) zijn:

  • de bestaande zorgverzekering;
  • de tegemoetkoming hulp aan bejaarden;
  • een vraaggestuurde financiering van de residentiële ouderenzorg, de opvang in beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen;
  • de revalidatie;
  • leeftijdsonafhankelijke hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen;
  • financiering en inkomensrelatering m.b.t. de eigen bijdrageregeling in de thuiszorg.

Daarnaast zal ook het basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een beperking een van de pijlers van de Vlaamse sociale bescherming uitmaken.
 

Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming - van de Vlaamse Regering

Gepubliceerd op 02-05-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  86