Ontwerp: Rijksdienst voor Pensioenen wordt ruime Federale Pensioendienst

Een wetsontwerp brengt het beheer van verschillende pensioenstelsels samen binnen eenzelfde bestaande instelling: de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Bedoeling is om de organisatiestructuur van de federale administratie te optimaliseren.

De RVP is een openbare instelling van sociale zekerheid die bevoegd is voor de toekenning van de werknemerspensioenen, de inkomensgarantie voor ouderen en de zelfstandigenpensioenen. En nu wordt de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) dus geïntegreerd in de RVP.
Vanaf 1 april 2016 zullen de pensioenen van de overheidssector beheerd worden binnen de RVP, die dan ‘Federale Pensioendienst’ (FPD) zal heten. Alle opdrachten en alle personeelsleden van de PDOS worden overgedragen.

Op 1 januari 2017 volgt de overdracht van de pensioenopdrachten van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). Ook de personeelsleden zullen overgedragen worden.
Ook de overdracht van de pensioenopdrachten van HR Rail zou plaatsvinden op 1 januari 2017, maar dan zonder personeelsoverdracht. Misschien komen daar in de toekomst nog andere opdrachten bij.

Let op! Er is geen sprake van een bijkomende harmonisatie van de verschillende pensioenstelsels in de reglementering of in de financiering. Binnen de FPD zullen gespecialiseerde diensten de specifieke regels blijven toepassen.

De wetgever koos voor een autonome wet. Het zou niet opportuun geweest zijn om allerlei bepalingen in te voegen in de bestaande teksten, zoals het KB nr. 50 of de oprichtingswet van de PDOS.
Het resultaat is één organieke wet over de Federale Pensioendienst die alle opdrachten – de huidige opdrachten van de RVP, de overgedragen opdrachten van de PDOS, de DIBISS en HR Rail - de volledige administratieve organisatie van de instelling, en de bepalingen over de begroting en de financiering bundelt.
 

nr. 1651/1 – Wetsontwerp tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels.

Gepubliceerd op 18-03-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  67