Ontwerp interprofessioneel akkoord 2017-2018

shaking handsDe sociale partners hebben op 11 januari 2017 een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) opgemaakt voor 2017 en 2018. In zo’n IPA maken de sociale partners afspraken over de loonevolutie, lastenverminderingen, vervangingsinkomens,... voor de komende 2 jaren. Deze afspraken moeten vervolgens verder uitgewerkt worden in cao’s (van de NAR of sectoraal) of in wetten en besluiten.

Het ontwerp van akkoord bevat volgende punten:

1/ Loonmarge

De maximale loonmarge voor 2017-2018 wordt vastgelegd op 1,1%. Deze stijging komt bovenop de gewone baremieke verhogingen en de index. Hoe deze loonmarge ingevuld wordt, zal bepaald worden op sectoraal of ondernemingsniveau.

> Zie hierover ook Stijging loonkost grootste bezorgdheid van Belgische ondernemingen en Ministerraad: modernisering wet van 1996 over de loonnorm goedgekeurd.

2/ Welvaartsenveloppe

Bij de verdeling van de welvaartsenveloppe wordt de komende 2 jaren vooral ingezet op armoedebestrijding. De laagste uitkeringen gaan omhoog, met de hoogste stijging voor de uitkeringen die het verst onder de armoedegrens liggen.

3/ Verlengingen

Enkele kader-cao’s  van de NAR worden verlengd. Het gaat meer bepaald over een aantal afwijkende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Voor bepaalde regimes wordt de leeftijdsvoorwaarde wel verhoogd.

4/ Maatschappelijke uitdagingen

De sociale partners kwamen overeen samen te zitten rond bepaalde maatschappelijke thema’s. Het gaat hier onder andere over burn-out, digitalisering en mobiliteit.

Dit ontwerp van IPA wordt nu voorgelegd aan de regering en aan de achterban van de sociale partners. Daarna kan begonnen worden met de verdere uitwerking.

Powered by SocialEye

Gepubliceerd op 16-01-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  114