Onderzoek rond misbruik dagcontracten

werknemerIn de Pano-reportage van woensdag 10 mei ging journalist Michael Dilissen drie weken lang undercover aan de slag bij DHL Aviation. De journalist stelde vast dat heel wat arbeiders aan de slag zijn met opeenvolgende dagcontracten. Daarnaast werden problemen getoond op vlak van uitbetaling en gezondheid op het werk.

Kris Peeters: “Wat in de reportage getoond wordt is schokkend. Iemand aanwerven met opeenvolgende dagcontracten is op specifieke uitzonderingen na verboden. Opeenvolgende dagcontracten plaatsen de werknemer in een erg zwakke positie en zetten de deur open voor misbruik. De reportage bij DHL Aviation geeft de indruk dat er zware inbreuken zijn die ik als minister van werk niet kan tolereren.”

Onderzoek en controles

Minister Kris Peeters heeft naar aanleiding van de reportage de FOD werkgelegenheid opdracht gegeven een opsporingsonderzoek te starten naar de opeenvolgende dagcontracten: “De FOD zal zowel een onderzoek voeren naar DHL Aviation als naar de situatie in de sector van de luchtafhandeling in zijn geheel. Ik wil de resultaten van het onderzoek afwachten maar kan al meegeven dat er administratieve boetes kunnen worden opgelegd van 400 euro per betrokken werknemer. Als daarnaast nog andere problemen worden vastgesteld op vlak van uitbetaling van de werknemers of gezondheid op het werk, zal dat ook gevolgen hebben.”

Daarnaast wil minister Peeters de controles op opeenvolgende dagcontracten versterken. "In de cao 108 over uitzendarbeid is voorzien dat de sociale partners zelf toezien op de juiste toepassing van de uitzonderingen rond opeenvolgende dagcontracten en op het gebruik van uitzendcontracten in het algemeen. Dat blijkt echter niet te leiden tot de daling van het aantal opeenvolgende dagcontracten die de sociale partners met deze monitoring en overleg op het oog hadden. Ik wil nagaan hoe de arbeidsinspectie een actievere rol kan spelen bij de controles, zonder daarbij het belang van het sociale overleg op het ondernemings- en sectorale vlak uit het oog te verliezen. Ik zal de sociale partners en de inspectie daarom uitnodigen op mijn kabinet.”

Vast contract

Tenslotte ziet minister Peeters een mogelijkheid voor de betrokken werknemers om een vast contract te krijgen: ”In de sector van de luchtafhandeling werd in februari een cao afgesloten die bepaalt dat werknemers die minstens 180 dagen als interimkracht worden tewerkgesteld, het recht krijgen op een contract van onbepaalde duur. Deze cao treedt in werking op 1juli. Als ik in de Panoreportage zie dat iemand al 2 jaar met dagcontracten werkt, dan heeft zo’n werknemer dus in de toekomst recht op een vast contract.”

Uitzonderingen

Een uitzondering op het verbod opeenvolgende dagcontracten bestaat wanneer een bedrijf een zeer grote nood aan flexibiliteit heeft. Dat kan bijvoorbeeld wanneer het werkvolume grotendeels afhangt van externe factoren of er sterke schommelingen zijn – zoals bij de horeca aan de kust in functie van weersomstandigheden–, of wegens de aard van het werk.

Bron: Persbericht Kris Peeters

SocialEye Benefits moduleU vindt meer informatie over tijdelijke arbeid in SocialEye:

> Tijdelijke arbeid bij tijdelijke vermeedering van werk (Juridische module – W. van Eeckhoutte) 

> Toepassing en duur van de overeenkomst voor tijdelijke arbeid en uitzendarbeid (Praktische module – Partena (F. Verbrugge))

Of herbekijk het SocialEye Webinar van Emmanuel Wouters over de modernisering van de uitzendarbeid:

> Webinar modernisering van de uitzendarbeid (Emmanuel Wouters)

TEWTOP14004Nog meer informatie nodig?


 

Dan is het boek ‘Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid – Een onafgewerkte werf...’ iets voor u.

Emmanuel Wauters geeft in dit werk een synthese van de regels, en licht deze toe aan de hand van concrete voorbeelden.


 

>> Bestel nu via de webshop: Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid – Een onafgewerkte werf...


 

Gepubliceerd op 17-05-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  326