Nu ook aanvullende pensioenen in mypension.be

ErvaringsfondsDe Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE, en zijn collega de Minister van de zelfstandigen, Willy BORSUS, hebben vandaag een nieuwe vooruitgang aangekondigd met betrekking tot “mypension.be” die voortaan de gegevens van de tweede pensioenpijler integreert. Deze nieuwe stap werd mogelijk gemaakt dankzij de hulp van de twee openbare instellingen van sociale zekerheid, de Federale Pensioendienst en het RSVZ en de vzw SIGEDIS. 

Vanaf nu zal de werknemer online toegang hebben tot zijn opgebouwde aanvullende pensioenrechten. Hij zal het globale overzicht kunnen bekijken van de verschillende aanvullende pensioenplannen waaraan hij is aangesloten tijdens zijn loopbaan als werknemer of zelfstandige. Het zal voor hem mogelijk zijn de opgebouwde reserves onder de vorm van een éénmalig kapitaal of een maandelijkse rente te bekijken. De werknemer zal eveneens te weten komen of hij beschikt over een overlijdensdekking of niet. Zo ja, zal hij kennis kunnen nemen van het bedrag dat wordt toegekend aan zijn erfgenamen in geval van overlijden vóór het ingaan van het pensioen.

Ter herinnering, de site “mypension.be” laat de werknemers toe, sinds januari 2016, hun individuele pensioengegevens te raadplegen en de ingangsdatum van hun pensioen te verkrijgen. Meer dan twee miljoen bezoekers werden op het platform geteld.

De functionaliteiten aangeboden door “mypension.be” zullen zich in de toekomst nog verder ontwikkelen. Vanaf het einde van volgend jaar, zal elke burger een raming kunnen verkrijgen van zijn wettelijke pensioenbedrag. Op het einde van het jaar 2018, zal hij demogelijkheid hebben de effecten na te gaan van sommige professionele beslissingen op het pensioen alvorens hij een professionele oriëntatie beslist. 

De Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE:

“De integratie van de gegevens van de tweede pensioenpijler laat toe de informatie aangeboden door de pensioenmotor aan te vullen. Met meer dans twee miljoen bezoekers in 2016, toont het succes dat is geboekt door “mypension.be” hoe groot de verwachting van de Belgische werknemers was voor een betere informatieverstrekking betreffende het pensioen. Een grotere leesbaarheid van het systeem laat iedereen toe zijn loopbaan te organiseren in de beste omstandigheden met volledige kennis van zaken.”

De Minister van Zelfstandigen, Willy BORSUS:

“De burger moet een globaal overzicht kunnen verkrijgen van alle opgebouwde pensioenrechten, of het nu gaat om het wettelijk pensioen of het aanvullend pensioen. De integratie van de aanvullende pensioenen in “mypension.be” biedt talrijke voordelen voor de zelfstandige: hij beschikt over een globaal beeld van zijn aanvullende pensioenen, kan zich beter voorbereiden op zijn pensioen; kan kennis nemen van eventuele slapende pensioenovereenkomsten, alsook van rechten die hij vroeger eventueel als werknemer opbouwde; wordt geïnformeerd over zijn rechten als aangeslotene bij een pensioenovereenkomst. Kortom, we zetten vandaag opnieuw een belangrijke stap.”

Afgevaardigd Bestuurder van Sigedis, Jean MOUREAUX:

“Mijn aanvullend pensioen” biedt u een duidelijk en compleet zicht op de opbouw van uw extra pensioen. U ziet er hoeveel er al is opgebouwd in al uw plannen samen en hoeveel u in elk plan kan verwachten bij pensionering. Met enkele muisklikken kan u de informatie over uw verschillende aanvullende pensioenen vergelijken en samenleggen”.

Algemeen Directeur van Sigedis, Steven JANSSEN:

“De helft van de aangeslotenen in onze databank op 1 januari heeft een aanvullend of extralegaal pensioen opgebouwd tijdens een eerdere job. Vaak weten mensen niet meer of ze al ooit iets hebben opgebouwd; laat staan waar die zogenaamde ‘slapende’ rechten worden beheerd. Slapende rechten worden dan ook wel eens vergeten. Nu kan iedereen die ‘vergeten’ rechten opsporen. En dat is belangrijk, want zo bent u ook zeker dat bij pensionering alles wat u hebt opgebouwd ook wordt uitbetaald”.

Bron: persbericht 

SPS16004Meer informatie over aanvullende pensioenen?


Het boek ‘Aanvullende pensioenen – een basishandleiding’ van Isabelle De Somviele en An Van Damme vormt een basishandleiding over aanvullende pensioenen voor werknemers en richt zich in het bijzonder op aanvullende pensioenplannen ingericht op ondernemingsniveau.


U vindt alle informatie op onze webshop bij Aanvullende pensioenen - een basishandleiding.

Lees ook het interview met de auteurs in ons artikel Aanvullende pensioenen - een basishandleiding.

Gepubliceerd op 08-12-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  129