Nood aan vakantie maar onvoldoende vakantiedagen, en nu?

SocialEye Vraag & AntwoordAbonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van HrWorld, lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe. 

 
Een werknemer wil tijdens de zomer enkele weken vakantie nemen, maar heeft het voorbije jaar niet voldoende vakantierechten opgebouwd.

Zijn er andere opties buiten de wettelijke vakantie?

Jeugdvakantie

Jeugdige werknemers die pas beginnen werken hebben vaak onvolledig recht op betaalde vakantie omdat ze het jaar ervoor onvoldoende hebben gewerkt. Zij kunnen in dit geval een beroep doen op jeugdvakantie ter aanvulling van hun onvolledig recht op gewone betaalde vakantie, zodat de totale vakantieperiode toch 4 weken kan bedragen.

Voorwaarde is dat de jongere de leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het jaar waarin hij voor het eerst in dienst kwam van een werkgever, en zijn studies tijdens het vakantiedienstjaar beëindigd heeft.  Bovendien moet de jongere na het einde van zijn studie ten minste één maand gewerkt hebben als loontrekkende tijdens het vakantiedienstjaar.

Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt de jeugdige werknemer, ten laste van de RVA, een uitkering (= jeugdvakantie-uitkering).

Zie in SocialEye ook:

Seniorvakantie

Seniorvakantie is er voor werknemers van 50 jaar en ouder die het werk hervatten na een periode van werkloosheid of langdurige arbeidsongeschiktheid en die, om die reden, geen of onvolledig recht hebben op wettelijke vakantiedagen.

Voor elke dag seniorvakantie ontvangt hij een seniorvakantie-uitkering ten laste van de RVA (= seniorvakantie-uitkeringen).

Zie in SocialEye ook:

Aanvullende vakantie (of “Europese vakantie”) in geval van begin of bij de hervatting van de activiteit

Werknemers die een activiteit aanvatten (of hervatten) hebben gedurende hun eerste werkjaar (of jaar van werkhervatting) geen recht op vakantiedagen, noch op vakantiegeld.
De werknemer heeft echter de mogelijkheid om dagen aanvullende vakantie te nemen bij het aan- of hervatten van een activiteit.

Voorwaarde is dat de werknemer een activiteit in dienst van één of meer werkgever begint of hervat, een aanloopperiode van 3 maanden heeft doorlopen, en desgevallend de dagen ‘gewone vakantie’ heeft uitgeput.

De werknemer krijgt voor de dagen aanvullende vakantie een vakantiegeld, dat in feite een voorschot is op het vakantiegeld van het volgende jaar. Voor de werkgever blijft dit stelsel dus financieel neutraal.

Zie in SocialEye ook:

Onbetaald verlof of verlof zonder wedde

De werknemer kan ook onbetaald verlof nemen. De werkgever moet hiermee wel akkoord gaan. Onbetaald verlof is eigenlijk een tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst waarover beide partijen het eens zijn. U spreekt dus best af onder welke voorwaarden die schorsing gebeurt.

Hou er ook rekening mee dat het nemen van onbetaald verlof gevolgen heeft op vlak van loon en sociale zekerheid

Zie in SocialEye ook:

Bron: Chatvraag SocialEye

SocialEye Benefits moduleSocialEye is een onlinedatabank van Wolters Kluwer met basis- en sectorinformatie over arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonfiscaliteit.

Kent u SocialEye nog niet en wil u graag kennis maken? Neem dan zeker een kijkje op volgende pagina.
Interesse? Neem dan een gratis proefabonnement of contacteer onze klantendienst via info@wolterskluwer.be (tel. 0800/40 302).

Gepubliceerd op 31-05-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  1050