Nieuwe editie Praktijkboek Sociale Zekerheid 2016

Yves StevensDe 21ste editie van het Praktijkboek Sociale Zekerheid geeft u een overzicht van de huidige stand van zaken van de verschillende socialezekerheidssectoren. In deze nieuwe uitgave zijn de inhoudelijke wijzigingen van de voorbije 12 maanden verwerkt.
 
De verschillende takken van de sociale zekerheid worden hoofdzakelijk getroffen door twee sets van maatregelen. Er is enerzijds de uitrol van de zesde staatshervorming en anderzijds de vele verstrengingen. Zowel de toegang tot de verschillende socialezekerheidsprestaties als de berekeningswijzen ervan werden in het afgelopen jaar aangescherpt. Daarbij is het duidelijk dat de minimaregelingen steeds belangrijker worden en dat de individuele verantwoordelijkheid van de burgers meer en meer op het voorplan komt.

Het Praktijkboek heeft de bedoeling het socialezekerheidsrecht te beschrijven met verschillende praktijkbehoeften als uitvalshoek: enerzijds de dagelijkse problematiek waarmee de personeelswerker wordt geconfronteerd, zoals de bijdrageregeling en de administratieve formaliteiten, en anderzijds de meest diverse concrete vragen over sociale zekerheid die vaak worden gesteld aan personeelswerkers en adviseurs in sociale zekerheid. De materie wordt zo overzichtelijk mogelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden, tabellen en schema’s. De reglementering wordt beschreven zoals deze wordt toegepast en geïnterpreteerd door de administratie en de rechtspraak. Er wordt ook zoveel mogelijk aangeduid welke formulieren waarvoor moeten worden gebruikt.
 
Yves Stevens is, behalve co-auteur, ook mede-hoofdredacteur van het Praktijkboek Sociale Zekerheid. Hij is verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven.

Praktijkboek Sociale ZekerheidMeer weten over het Praktijkboek Sociale Zekerheid? Alle informatie vind je hier!

Gepubliceerd op 03-07-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  130