Nieuwe editie Praktijkboek Sociale Zekerheid 2015

De sociale zekerheid staat voor belangrijke financiële en organisatorische uitdagingen. Deze uitgave van het Praktijkboek Sociale Zekerheid geeft u een overzicht van de huidige stand van zaken van de verschillende socialezekerheidssectoren in deze woelige periode.

Een aantal socialezekerheidssectoren bevindt zich momenteel in een overgangsfase, waarin de bevoegdheden reeds werden overgedragen aan de deelstaten, maar voorlopig de federale openbare instellingen voor sociale zekerheid (vb. RSZ, RVA, Famifed) deze bevoegdheden uitoefenen, tot de deelstaten operationeel in staat zijn deze bevoegdheid zelf uit te oefenen.  Het betreft bijvoorbeeld de eengemaakte regeling voor de gezinsbijslagen van zelfstandigen en werknemers die aan de deelstaten werd overgeheveld, maar voorlopig nog steeds door famifed (de hervormde RKW) wordt beheerd. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het doelgroepenbeleid, de controle op de beschikbaarheid van werklozen, arbeidsbemiddeling (zoals outplacement en PWA’s)…

In deze uitgave zijn daarnaast de inhoudelijke wijzigingen van de voorbije 12 maanden verwerkt. Deze wijzigingen betreffen bijvoorbeeld de aanpassing (afschaffing en beperkte herinvoering) van de vrijstelling voor mantelzorgers in de werkloosheidsverzekering, de nieuwe bijdrageregeling voor de zelfstandigen, de (voor werknemers en zelfstandigen) eengemaakte regeling voor de gezinsbijslagen, de nieuwe regels inzake de toegelaten arbeid voor gepensioneerden en de pensioenleeftijd, de nieuwe vereisten met betrekking tot de leeftijd en de anciënniteit voor het SWT, de verstrenging van de voorwaarden om een inschakelingsuitkering te krijgen als schoolverlater, de vermindering van de uitkering voor tijdelijk werklozen, de verstrenging van de voorwaarde met betrekking tot de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor de volledig werklozen en deze in een stelsel voor werkloosheid met toeslag, de uitbreiding van de activeringsprocedure naar alle werklozen, ongeacht de leeftijd…

VanessaVerdeyenVanessa Verdeyen is, behalve co-auteur, ook hoofdredacteur van het Praktijkboek Sociale Zekerheid. Zij is docente sociaal recht en zorgrecht. Daarnaast is zij verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven en heeft zij tal van publicaties over socialezekerheidsrecht op haar actief.

Meer weten over het Praktijkboek Sociale Zekerheid? Alle informatie vind je hier!

Gepubliceerd op 18-06-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  89