Nieuw statuut van student-ondernemer op komst

Powered by SocialEye

student1De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed om het sociaal en fiscaal statuut van de student-ondernemer uit te voeren zoals vastgesteld in het wetsontwerp dat bij het Parlement werd ingediend.

De wet creëert een nieuw statuut voor de studenten-ondernemers die jonger dan 25 jaar zijn, die reglementair ingeschreven zijn voor de lessen in een onderwijsinstelling om een diploma te behalen dat erkend is door een bevoegde autoriteit in België.

Het eerste ontwerp voert de praktische modaliteiten uit die voorzien zijn in het wetsontwerp ter bepaling van het statuut van de student-ondernemer:

 • indiening van de aanvraag
 • geldigheidsduur
 • verificatie van de voorwaarden
 • begin en einde van de onderwerping

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat de periodes waarvoor de student verminderde bijdragen betaalt als student-ondernemer tellen voor de vereiste wachttijd om rechten te openen inzake arbeidsongeschiktheid/invaliditeit/moederschap.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
 

Het nieuwe statuut

Het toekomstige statuut van student-ondernemer voorziet het volgende:

 • een gunstig stelsel van bijdragen aan het sociaal statuut van zelfstandigen voor de studenten die inkomsten hebben die lager zijn dan de drempel die van kracht is voor de zelfstandigen in hoofdberoep (13.010,66 € voor 2016). De studenten-ondernemers zullen vrijgesteld zijn van sociale bijdragen voor de inkomsten onder een bepaalde drempel:
 • Geen bijdragen als hun jaarlijkse inkomsten lager zijn dan de helft van de bijdragedrempel voor het sociaal statuut van de zelfstandigen (6.505,33 € in 2016);
 • Tarief van 21% (20,5% vanaf 2018) op de inkomstenschijf tussen de helft van de bijdragedrempel voor het sociaal statuut van de zelfstandigen  en de bijdragedrempel als zelfstandige in hoofdberoep (13.010,66 € in 2016);
 • Het behoud van rechten op het vlak van gezondheidszorgen als persoon ten laste als de inkomsten lager zijn dan 6.505,33 € en als titularis indien de student bijdragen betaalt. Bovendien tellen de periodes waarvoor de student bijdragen betaalt (ook verminderde bijdragen) om rechten te openen op het vlak van arbeidsongeschiktheid/invaliditeit/moederschap;
 • Tot slot wordt een einde gemaakt aan de discriminatie die bestond tussen de loontrekkende student (jobstudent) en de student-ondernemer inzake de berekening van de personen ten laste. Zoals het geval momenteel al is voor de studenten-loontrekkenden, zal de eerste inkomstenschijf van de studenten-zelfstandigen niet beschouwd worden als bestaansmiddel voor de berekening van de personen ten laste.

Wat al bestaat

Momenteel heeft een student die begint als zelfstandige het statuut van zelfstandige in bijberoep. Dit impliceert met name inzake sociale bijdragen dat:

 • als de student jaarlijkse inkomsten heeft die lager zijn dan 1439,42 €, hij geen bijdragen betaalt;
 • als de student jaarlijkse inkomsten heeft tussen 1439,42 € en 6815,52 €, hij (verminderde) bijdragen betaalt;
 • als de student jaarlijkse inkomsten heeft die hoger zijn dan 6815,52 €, hij de bijdragen betaalt van de zelfstandigen in hoofdberoep (21,5 %) en dit op alle ontvangen inkomsten vanaf de eerste euro.

De inwerkingtreding van de toekomstige wet is voorzien voor 1 januari 2017 (wat het bijdragetarief verklaart van 21% omdat zij verminderd werden in het kader van de taxshift).

Bronnen:

Zie ook het nieuwsbericht op SocialEye:

Ontwerp: sociaal en fiscaal statuut voor student-zelfstandige 

Gepubliceerd op 23-11-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  70