Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: wat met uitzendkrachten en deeltijdse werknemers?

Sophie StenuickSinds 2008 kunnen werkgevers een collectief bonussysteem ten voordele van hun werknemers (of een groep van werknemers) invoeren dat gekoppeld is aan een aantal vooraf bepaalde doelstellingen. Dit maakt het mogelijk om de bezoldiging te laten afhangen van de resultaten van de onderneming. Maar hebben uitzendkrachten en deeltijdse werknemers ook recht op deze bonus?

In het boek ‘De bonussen’, verschenen in de boekenreeks ‘Tewerkstellen topics’, geeft Sophie Stenuick een antwoord op deze vraag.


1. Uitzendkrachten
De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing op de uitzendkrachten. De gebruikende onderneming moet de nodige inlichtingen overmaken aan het uitzendbedrijf.

Volgens artikel 10 van de wet van 24 juli 1987 op de uitzendarbeid mag de bezoldiging van de uitzendkracht niet lager zijn dan die waarop hij recht zou hebben gehad indien hij in dezelfde voorwaarden als vaste werknemer was aangeworven door de gebruiker. Voor de toepassing van dat artikel 10 worden de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen als loon beschouwd. De bezoldiging van de uitzendkracht moet dus de resultaatgebonden voordelen omvatten die aan de vaste werknemers worden toegekend.

2. Deeltijdse werknemers
De deeltijdse werknemers moeten voor een zelfde arbeid een evenredig loon ontvangen. Dat principe is ook van toepassing op de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Als er dus een plan ten voordele van een bepaalde werknemerscategorie wordt ingevoerd in een onderneming, dan moet dat ook gelden voor alle werknemers van deze categorie, ongeacht hun arbeidsregeling (voltijds of deeltijds).


De voordelen moeten in dezelfde voorwaarden worden toegekend als aan de voltijdse werknemers, zij het in verhouding tot hun arbeidstijd. Belangrijke opmerking: de grens van 3 219,00 EUR (geïndexeerd bedrag 2016) is per kalenderjaar en per werknemer vastgelegd, los van de arbeidsregeling van de begunstigde werknemers. Indien een deeltijds tewerkgestelde werknemer een voordeel van 3 219,00 EUR ontvangt, dan zal hij de gunstige fiscale en parafiscale behandeling voor de totaliteit van het ontvangen bedrag genieten.

TEWTOP16002Naast een volledige bespreking van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, geeft het boek ‘De Bonussen’ een overzicht van heel wat andere mogelijkheden die de Belgische wetgeving inzake bonussen biedt, en van de voordelen die daaruit kunnen voortvloeien.


Meer informatie kan u vinden op onze webshop.


 

CompBenOok interessant voor u:

Kom naar de vijfde editie van het Kluwer Opleidingen congres Compensation & Benefits op 14 juni 2016.

Dankzij HrWorld geniet u bovendien een uitzonderlijke korting van 10%.

Gepubliceerd op 13-05-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  206