NAR stemt in met verhoging sociale werkbonus

Om de indexsprong te compenseren, zullen de laagste lonen vanaf 1 augustus 2015 kunnen rekenen op een bijkomende lastenverlaging. Dat blijkt uit de tekst van een programmawet die aangenomen werd in de Kamer maar nog niet verschenen is, en die een paar variabelen in de berekening van de sociale werkbonus aanpast.

Het gaat om een verhoging van de hogeloongrens én de lageloongrens. Daartoe wordt de basiswet van 20 december 1999 aangepast. Maar er is nog een derde variabele – het maximale bedrag van de vermindering – en dat bedrag wordt bij KB vastgelegd.

Dus verhoogt een ontwerp-KB het maximale bedrag van de vermindering. Uit de ontwerptekst blijkt dat het maximale bedrag van de werkbonus op 1 augustus 2015 opgetrokken zou worden van 183,97 euro tot 189,98 euro voor bedienden, en van 198,69 euro tot 205,18 euro voor arbeiders.

De Nationale Arbeidsraad (NAR) stemt in met de verhoging, parallel met advies nr. 1.943 over het voorontwerp van programmawet. Maar de raad stelt zich wel vragen bij de datum van inwerkingtreding omdat men de gewone kwartaalaangifte doorkruist, en dat vergt bijkomende administratieve inspanningen en investeringen.
De raad schuift 1 juli 2015 naar voor in plaats van 1 augustus 2015 omdat 1 juli samenvalt met de ‘gewoonlijke trimestriële RSZ-stromen’. Al stelt de raad wel vast dat ‘de regering hieraan tot nu toe geen gevolg heeft gegeven’.
  

Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1.949 van 14 juli 2015, “Verhoging sociale werkbonus – Ontwerp van koninklijk besluit – Uitvoering artikel 71 van het voorontwerp van programmawet”

Gepubliceerd op 24-08-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  65