NAR akkoord over afschaffing 48-urenregel en e-signing uitzendarbeidsovereenkomsten

AkkoordGisteren sloten de sociale partners, vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad, een unaniem akkoord af omtrent onder meer de elektronische ondertekening van arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid.

In hetzelfde akkoord werd ook de afschaffing van de 48u-regel per 1 oktober 2016 overeengekomen, waardoor papieren arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid de facto onmogelijk te gebruiken worden.

De elektronische ondertekening van de arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid is een belangrijke stap richting digitalisering en betekent een WIN-WIN voor zowel de uitzendkrachten als de uitzendbedrijven.

De uitzendkrachten zullen hun arbeidsovereenkomsten immers gemakkelijk met hun smartphone of tablet kunnen ondertekenen, ze zullen hun contracten voortaan veel sneller ontvangen en zullen al hun uitzendovereenkomsten, over alle erkende uitzendbedrijven heen, op een overzichtelijk sectorplatform kunnen raadplegen.

De uitzendbedrijven zullen dan weer veel minder administratieve rompslomp hebben doordat het verzenden, het versturen van herinneringen en het klasseren van de papieren arbeidsovereenkomsten wegvallen. Door de ‘timestamp’ die zowel aan het versturen als aan het ondertekenen gehecht wordt, ontstaat in hoofde van alle partijen een veel grotere rechtszekerheid.

Om het systeem helemaal sluitend te maken, werd er ook een oplossing gezocht voor uitzendkrachten die niet beschikken over een smartphone of een mailadres of die geen e-identiteitskaart met chip hebben.

Bron: Persbericht Federgon van 23/02/2016

Zie ook: 

Gepubliceerd op 24-02-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  45