NAR-advies: hervorming justitie

JustitieDe Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de eerste maatregelen bekeken uit het justitieplan van de minister van Justitie Koen Geens. Het gaat hier om hervormingen in de burgerlijke procedure, en meer bepaald over de adviesverlening van het arbeidsauditoraat bij de arbeidsgerechten.

De NAR concludeert dat zaken over de sociale zekerheid en de sociale bijstand een bijzondere positie innemen. De tussenkomst van de arbeidsauditeur is hier absoluut noodzakelijk, want volgens de NAR plaatsen dit soort zaken een burger tegenover een instelling, ‘waardoor de wapenongelijkheid voor de rechter evident is en de arbeidsauditeur de essentiële schakel is om zicht te krijgen op het administratief dossier’.
De NAR heeft het over een ‘onweerlegbaar vermoeden van belang’. Een uniforme adviespraktijk is primordiaal en dient niet overgelaten te worden aan eventuele richtlijnen van het college van procureurs-generaal, aldus de sociale partners. 

Conclusie: de NAR pleit voor het behoud - zonder meer - van de verplichte adviesverlening in dossiers die de sociale zekerheid en de sociale bijstand betreffen, terwijl er in het wetsontwerp sprake is van een facultatieve adviesverlening. 

Steven Bellemans


Bron: NAR-advies nr. 1.955

Gepubliceerd op 07-09-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  372