Mobiliteitsbudget in 5 punten

Het mobiliteitsbudget biedt vanaf 1 maart 2019 een duurzaam alternatief voor de bedrijfswagen via drie pijlers: een milieuvriendelijke bedrijfswagen, duurzame vervoermiddelen en het saldo van het budget dat in geld wordt uitbetaald.

Gepubliceerd op 01-04-2019

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
man op fiets

Toepassingsgebied

Het mobiliteitsbudget heeft, net als de mobiliteitsvergoeding (cash for cars) een ruim (personeel) toepassingsgebied. Want met werknemers die het budget kunnen gebruiken, worden hier gelijkgesteld: de personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten in de overheidssector, en ook alle andere personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon.

Invoering door werkgever

De invoering van een mobiliteitsbudget behoort tot de uitsluitende beslissingsbevoegdheid van de werkgever. In principe kan dat enkel indien hij al gedurende een ononderbroken periode van minstens 36 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de invoering, één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking heeft gesteld van één of meerdere werknemers. Voor startende ondernemers geldt een uitzondering.

De werkgever kan enkel een mobiliteitsbudget toekennen aan werknemers die een bedrijfswagen hebben of die ervoor in aanmerking komen. Dat zijn werknemers die deel uitmaken van een functiecategorie waarvoor het bij de werkgever geldende bedrijfswagenbeleid in een bedrijfswagen voorziet.

Aanvraag door werknemer

Binnen dit kader kan de werknemer een aanvraag doen. Op voorwaarde dat hij in de voorbije 36 maanden minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikt of heeft beschikt bij de huidige werkgever (of daarvoor in aanmerking komt), en op het moment van de aanvraag minstens 3 maanden ononderbroken beschikt over een bedrijfswagen bij de huidige werkgever (of daarvoor in aanmerking komt).

We noteren een uitzondering voor starters en bij een bevordering of functiewijziging die zich heeft voorgedaan voor 1 maart 2019. Ook bij een aanwerving geldt een uitzondering.

De aanvraag gebeurt sowieso schriftelijk.

Overeenkomst

De formele aanvraag en de positieve beslissing van de werkgever om daarop in te gaan, vormen een overeenkomst die als zodanig inhoudelijk deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt voor de eerste toekenning van het mobiliteitsbudget gesloten en vermeldt onder andere het initiële bedrag van het mobiliteitsbudget.

Gebruik mobiliteitsbudget voor 3 pijlers

Bron:

  • SocialEye nieuwsbericht
  • Wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, BS 29 maart 2019.
  730