Minder weigering outplacement dankzij nieuwe wetgeving

careerDe aangepaste outplacementwetgeving laat dit jaar een opmerkelijke daling van het aantal weigeraars optekenen in vergelijking met 2015. Tot vorig jaar sloeg gemiddeld drie op vier medewerkers het aanbod van outplacement af, terwijl dit in het eerste kwartaal van 2016 slechts vijf procent meer was.

Acerta merkt op  dat de gewijzigde wetgeving ertoe leidt dat outplacementkandidaten kritischer met outplacement omgaan: de deelnemers vragen zelf meer om een programma op maat.


Werknemers die ontslagen worden en een opzeggingstermijn ontvangen van dertig weken of een contractbreuk die eenzelfde periode dekt hebben sinds 2014 recht op outplacement. In geval van contractbreuk zal de werknemer een gedeelte van deze outplacement zelf financieren doordat de werkgever de contractbreukvergoeding met vier weken loon mag verminderen. Tot 31 december 2015 kon de werknemer zich hiertegen verzetten door de outplacement te weigeren. In dat geval moest de werkgever toch de integrale contractbreukvergoeding uitbetalen maar was hij ervan vrijgesteld outplacement aan te bieden. Vanaf 2016 kan de werkgever de vier weken loon altijd op de contractbreukvergoeding aanrekenen, ongeacht of de werknemer de outplacement aanvaardt of weigert.


Dit verklaart natuurlijk de opmerkelijke daling van 75% weigeraars in 2015 naar 5% in het eerste kwartaal 2016: ook als de werknemer de outplacement weigert, wordt zijn contractbreukvergoeding met vier weken verminderd. Nog slechts een kleine minderheid weigert outplacement.


Gewijzigde wetgeving leidt tot een mentaliteitswijziging
Belangrijker is dat er veel meer ‘ownership’ ervaren wordt bij de deelnemers ten aanzien van hun outplacementprogramma. 


Dit is zeker positief omdat ze zich op deze manier veel meer betrokken voelen bij hun outplacementtraject. Ze vragen een persoonlijk programma dat volledig afgestemd is op hun individuele behoeften en wensen in hun zoektocht naar een nieuwe beroepsloopbaan. “Op die manier zijn ze veel bewuster bezig met de inhoud van het programma en nemen ze het verdere verloop van hun loopbaan meer in eigen handen. Zo is er veel vraag naar om specifieke coaching te integreren in het pakket. Je kan bijvoorbeeld stempedagogische sessies volgen als je aan de slag wil in het onderwijs, of een cursus ICT om administratief sterker terug op de arbeidsmarkt te komen. En bijna 10 % van de outplacementcliënten overweegt om een zelfstandige activiteit te starten. Ook in deze gevallen is een tailormade outplacementprogramma nodig. Ze krijgen ondersteuning bij  de opmaak van een businessplan, de nodige info op administratief-financieel vlak en advies op commercieel vlak. Zodra ze gestart zijn kunnen ze nog enkele maanden beroep doen op een coach op vlak van business development”, aldus Magda Duerinckx, manager outplacement & career guidance bij Acerta.


Vooroordelen wegwerken bij weigeraars
Waarom weigert dan toch nog 5% een outplacementprogramma? “Het gaat vaak om mensen die een verkeerd en verouderd beeld hebben van outplacement. Ze denken dat het om verplichte klassikale sessies gaat waar een docent vooraan aan het bord staat uit te leggen hoe een cv moet opgemaakt worden. We proberen deelnemers altijd uit te leggen dat het om een coachingtraject gaat waar ze zelf aan het stuur zitten en à la carte kunnen gebruik maken van de ondersteuning die ze nodig hebben bij de verdere uitbouw van hun loopbaan. Veel deelnemers geven na afloop van hun outplacementprogramma aan dat ze zeer sceptisch aan het traject begonnen zijn omdat ze er geen idee van hadden wat het allemaal inhield, maar dat ze gaandeweg ervaren hebben dat het toch een echte meerwaarde was in hun zoektocht naar een nieuwe job”, aldus Magda Duerinckx.

Bron: Persbericht Acerta

SPS15001Meer informatie over outplacement?

In het boek 'Outplacement. Een stand van zaken' geven Luc Vanaverbeke en Nele Van Kerrebroeck een overzicht en bespreking van de huidige wettelijke regelingen. Zowel de nieuwe "algemene regeling" als de reeds bestaande "bijzondere regeling" worden uitgebreid behandeld.

Meer informatie vindt u op onze webshop. 


 

Gepubliceerd op 29-07-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  96