Meldpunt Eerlijke Concurrentie gaat van start

fraudeVandaag, 5 oktober, gaat het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie van start. Sociale fraude, in al haar vormen, verstoort de markt en zet de sociale zekerheid in ons land onder druk. Op initiatief van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein richt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) nu een online meldpunt op. Dat meldpunt centraliseert de meldingen van sociale fraude en maakt het gemakkelijker om ze op te volgen.
 
Een centraal aanspreekpunt
 
Er bestaan heel wat verschillende vormen van sociale fraude:

  • oneerlijke concurrentie/sociale dumping: een onderneming betaalt haar personeel te weinig uit en kan zo onrealistisch lage tarieven aanbieden. Hierdoor worden bonafide ondernemers uit de markt geprijsd;
  • uitkeringsfraude: een burger combineert zijn uitkering met een job, al dan niet in het zwart, of voldoet niet aan de voorwaarden om recht te hebben op een uitkering (bijvoorbeeld domiciliefraude);
  • bijdragefraude: een onderneming betaalt haar personeel (gedeeltelijk) in het zwart uit of stelt mensen onder een vals statuut tewerk (bijvoorbeeld als schijnzelfstandige);
  • grensoverschrijdende fraude, enzovoort.

Al deze vormen van fraude worden momenteel via verschillende kanalen gemeld. Elk jaar komen er ongeveer 10,000 meldingen van sociale fraude en sociale dumping binnen.
 
Dankzij het centrale meldpunt moeten burgers en ondernemingen niet langer op zoek naar de dienst bevoegd voor hun melding. Door de gerichte vraagstelling van het online meldpunt ontvangen de inspectiediensten op hun beurt goed onderbouwde meldingen die een bruikbare basis vormen voor hun onderzoek.
 
Waarom zou u sociale fraude melden?
 
Sociale fraude en sociale dumping tasten het draagvlak van onze sociale zekerheid aan. Alleen door een kordate aanpak van sociale fraude kunnen we ervoor zorgen dat iedereen die het nodig heeft, op onze solidariteit kan blijven rekenen.
 
De identiteit van de melder van een mogelijke inbreuk van sociale fraude is te allen tijde wettelijk beschermd. Tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, mogen de sociaal inspecteurs uw identiteit aan niemand bekendmaken.
 
Anonieme klachten worden niet behandeld. Wie doelbewust valse beschuldigingen uit, pleegt een strafbaar feit.
 
Waar vindt u het meldpunt?
 
U vindt het meldpunt op Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie.

Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

Gepubliceerd op 05-10-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  202