Meer dan 30 jaar dé referentie in hr en sociaal recht, ook in coronatijden

Al meer dan dertig jaar vertrouwen hr-professionals en werkgevers op de Gids voor sociale reglementering in ondernemingen voor antwoorden op hun sociaaljuridische vragen. Zij spreken zelfs over ‘de bijbel van het sociaal recht’. Intussen is dit werk aan zijn 31e editie toe. Daarvoor werd het bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2020. 

Gepubliceerd op 15-04-2020

De Gids voor sociale reglementering in ondernemingen is bestemd voor werkgevers, hr-verantwoordelijken en iedereen die zich bezighoudt met sociaaljuridische vragen. Het werk biedt lezers een duidelijke, volledige en praktische synthese van de belangrijkste bepalingen uit de sociale reglementering.  

Ook in deze coronatijden blijft de gids uw houvast. De coronacrisis en de bijhorende overheidsmaatregelen roepen ook bij hr-professionals heel wat vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld met telewerken en tijdelijke werkloosheid? Om aan deze acute nood tegemoet te komen, vindt u op de website met de modelcontracten ook een update van de teksten over tijdelijke werkloosheid (overmacht, arbeiders en bedienden), aangepast aan de noodmaatregelen van de regering.

De meest actuele informatie over sociaal recht voor ondernemingen

De gids geldt al meer dan 30 jaar als echte bijbel in zijn domein. Hij behandelt onder meer de arbeidsovereenkomst, verschillende bijzondere overeenkomsten (student, uitzendarbeid …), de voornaamste arbeidsreglementeringen (arbeidsduur, tijdskrediet, (over)loon …) en het stelsel van sociale zekerheid dat van toepassing is op de werknemers (bijdragen, tewerkstelling van gepensioneerden …). 

De Gids voor sociale reglementering in ondernemingen 2020 werd bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2020 en bevat heel wat nieuwe bepalingen, zoals: 

  • de maatregelen tot flexibilisering van de verschillende thematische verloven;
  • het mobiliteitsbudget;
  • de afwijkingen op de toegangsleeftijd voor het brugpensioen op 62 jaar;
  • de gecombineerde vergunning voor verblijf en tewerkstelling in België (single permit);
  • de responsabiliseringsbijdrage voor het niet naleven van de voorrangsregels voor de tewerkstelling van een deeltijdse werknemer;
  • EXTRA: update tijdelijke werkloosheid (overmacht, arbeiders en bedienden) n.a.v. Covid-19, donwloadbaar op de website met modelcontracten

Praktisch naslagwerk voor de hr-professional

De Gids voor sociale reglementering in ondernemingen is opgevat als een praktisch, maar exhaustief naslagwerk. Dat maakt het werk de bondgenoot van iedereen die actief is in personeelsadministratie. Enkele bijzondere troeven:

  • Duidelijk: de auteur geeft een duidelijk antwoord op uw vraag. Geen juridische afwegingen en omwentelingen, wel een antwoord waarmee u dadelijk aan de slag kunt.
  • Praktisch: geschreven door de specialisten van Partena Professional, die dagdagelijks met concrete vragen geconfronteerd worden. Zij illustreren hun antwoorden met (cijfer)voorbeelden, waardoor iedereen het makkelijk begrijpt.
  • Volledig: u vindt een antwoord op alle sociaaljuridische vragen die u zich als onderneming stelt. Dus zowel alles wat uw werknemer aanbelangt (arbeidsovereenkomst, tijdskrediet, SWT, ontslag, etc.) als de verplichtingen van de werkgever in de sociale zekerheid.
  • Schema’s: voor een aantal topics vindt u overzichtelijke samenvattende tabellen. Daardoor wordt het bovendien eenvoudig om soms ingewikkelde topics aan uw medewerkers toe te lichten.

Raadpleeg de inhoudstafel of bestel uw exemplaar.

Auteurs

Auteur van dit werk is de heer Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel External bij Partena Professional en momenteel wetenschappelijk adviseur bij Wolters Kluwer. Hij is ook co-auteur van het boek ‘Congés circonstanciels’ en is lid van het redactiecomité van het tijdschrift ‘Orientations’.

Sinds 2019, het jaar van de 30e editie, wordt de bijwerking van de Gids toevertrouwd aan een team van juristen van Partena Professional, onder de leiding van de heer Yves Stox, Senior Legal Counsel.

Uitgave 2020

  328