Managementovereenkomst en schijnzelfstandigheid – de Arbeidsrelatieswet in vraag gesteld

Dieter DejongheOp 14 april 2016 organiseert M&D een webinar rond managementovereenkomsten en schijnzelfstandigheid.


Werknemer of zelfstandige? Het onderscheid tussen beide statuten is van cruciaal belang voor de al dan niet toepassing van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Vooral in hogere functies opteren partijen al wel eens voor een managementovereenkomst. In principe een samenwerking in zelfstandig verband.


Maar de scheidingslijn is dun. Om tegemoet te komen aan de kwalificatieproblemen én om sociale fraude met schijnzelfstandigheid te vermijden, geldt sinds 2013 de Arbeidsrelatieswet.


Die heeft o.a. een rulingcommissie in het leven geroepen die preventief rechtszekerheid geeft aan partijen die twijfelen aan de rechtsaard van hun relatie. Daarnaast hebben een aantal zgn. ‘fraudegevoelige sectoren’ een weerlegbaar vermoeden van werknemer- of zelfstandigenstatuut ingevoerd aan de hand van aftoetsbare criteria.


De NAR heeft een eerste evaluatie van deze wet opgemaakt. Hieruit blijkt alvast dat de rol van de ‘Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie’ vrij beperkt is. Bovendien stellen de sociale partners de meerwaarde van de sectorale aanpak in vraag.


Willy Borsus, minister bevoegd voor Middenstand en Zelfstandigen, pleit alvast voor een herziening van deze wet en wil terugkeren naar de 4 oorspronkelijke basiscriteria als eenvormige basis voor controles: de wil van partijen, de vrijheid om werk én werktijd te organiseren en de mogelijkheid voor hiërarchische controle.


Meester Dieter Dejonghe van Claeys & Engels zal tijdens het webinar de principes en vermoedens uit de Arbeidsrelatieswet onder de loep nemen en het sociaalrechtelijk statuut van de managementovereenkomst toelichten, dit alles in het licht van de huidige actualiteit.


Meer informatie? Inschrijven? Eén adres: M&D seminars.Gepubliceerd op 17-03-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  43