Mag een werknemer altijd zijn eigen kleren kiezen?

werkkledijOnlangs lazen we in de media dat de witte jas van artsen de bloeddruk van de patiënt de hoogte injaagt, het zogenaamde white coat-syndrome. Huisartsen kiezen hun eigen kleren, in ziekenhuizen is het anders. Daar blijft de dresscode vaak wit. Niet omdat de wet dit verplicht, maar om hygiënische redenen. Mag een werknemer ook zijn eigen kleren kiezen? Kaatje Verloes, juriste bij Acerta legt uit.

In bepaalde gevallen moet de werknemer zich houden aan bepaalde voorschriften. Om te weten wat deze voorschriften zijn, is het belangrijk om het verschil te kennen tussen werkkledij, beschermingskledij en dresscode.

Werkkledij

Dit is de kledij die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld en die de werknemer moet dragen om te voorkomen dat hij zich vuil maakt of zijn eigen kleren beschadigt. Dit kan bijvoorbeeld een overall zijn, een pak bestaand uit een broek en een jas of een stofjas. Het dragen van werkkledij is verplicht tenzij de risicoanalyse uitwijst dat dit niet nuttig is.

Het principe is dat de werkgever deze werkkledij gratis ter beschikking moet stellen en dat hij zorgt voor het onderhoud en de reiniging. Hiervan kan worden afgeweken op sectorvlak waarbij bepaald kan worden dat de werknemer recht heeft op een premie of een vergoeding wanneer hij zelf instaat voor de aankoop, het onderhoud of de reiniging van de werkkledij. Voorbeelden hiervan zijn de bouwsector (PC 124), de horecasector (PC 302), enz. Dit kan enkel als na een risicoanalyse blijkt dat er geen speciale kledij nodig is om de gezondheid van de werknemer te beschermen.

Beschermingskledij

Als er bepaalde veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn in een onderneming, moet de werknemer beschermingskledij dragen. Binnen het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314) bijvoorbeeld, moet de werkgever verplicht beschermingskledij (schort en handschoenen voor eenmalig gebruik) ter beschikking stellen van zijn werknemers.

Uniformen

Sommige werknemers die een overheidsfunctie uitoefenen moeten een uniform dragen. Bepaalde sectoren leggen ook bepaalde kledijvoorschriften op. Dit is bijvoorbeeld het geval voor hotelbedienden, bewakingsagenten, enz.

Dresscode

Uiteraard mag een werkgever steeds in het arbeidsreglement een bepaalde dresscode formuleren bijvoorbeeld indien de werknemer vaak in contact komt met klanten. Dit om te voorkomen dat een werknemer met dit mooie weer klanten onthaalt in Hawaï-short. De werkgever kan eveneens sancties voorzien in het arbeidsreglement welke zullen worden toegepast als de werknemer de afspraken niet respecteert. De werkgever kan bijvoorbeeld voorzien in een verwittiging en/of een boete.

Kaatje Verloes

Acerta

SocialEye Benefits moduleWil u weten of binnen uw sector regels bestaan over de werkkledij?

U kan dit terugvinden in SocialEye, door te zoeken op het woord 'werkkledij' + het nummer van het paritair comité.


 

Gepubliceerd op 14-06-2017

Berichttitel

Berichtomschrijving
  401