Mag de werkgever de plaats van tewerkstelling wijzigen?

Een onderneming verhuist naar een nieuwe locatie. Mag de plaats van tewerkstelling voor de werknemers zomaar gewijzigd worden, of zijn hier voorwaarden aan verbonden?

Bron: Chatvraag SocialEye

Gepubliceerd op 15-11-2017

verhuis_1

Abonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van LegalWorld lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Principe

De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt algemeen dat elke clausule nietig is waarin de werkgever zich het recht voorbehoudt om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen (art. 25).

De rechtsleer en de rechtspraak hebben echter erkend dat de werkgever en de werknemer het recht hebben om eenzijdig en binnen bepaalde grenzen de arbeidsomstandigheden te wijzigen.

Eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de overeenkomst

De plaats van tewerkstelling wordt beschouwd als een essentieel bestanddeel van de overeenkomst. Uitzondering is natuurlijk het geval waarin de wijziging van de plaats van tewerkstelling inherent is aan het type tewerkstelling, zoals bijvoorbeeld in de bouwsector.

Een dergelijk essentieel bestanddeel mag niet zomaar eenzijdig door de werkgever gewijzigd worden, als het gaat om een aanzienlijke, effectieve wijziging (het mag dus niet gaan om een intentie tot wijziging, er moet minstens een definitieve beslissing zijn).

Impliciet ontslag

Voert de werkgever een eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de overeenkomst door, dan kan de werknemer de onregelmatigheid van deze wijziging vaststellen, en het impliciet ontslag inroepen.

In dat geval gaat men er van uit dat de werkgever een einde heeft gesteld aan de arbeidsovereenkomst, en een compenserende opzeggingsvergoeding moet betalen.

Er bestaat veel rechtspraak over de eenzijdige wijziging van de plaats van tewerkstelling. Zo wordt er, om te bepalen of er al dan niet sprake is van een onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, rekening gehouden met de afstand naar de nieuwe plaats van tewerkstelling, de geboden compensatie voor de extra verplaatsing (vergoeding van de kosten, verplaatsingstijd als arbeidsduur beschouwen, ...), ... Veel zal dus afhangen van de concrete omstandigheden.

  4793