Maak kans op 4000 EUR met uw project rond werkhervatting

werkhervattingDe Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk reikt in 2015 zijn prijs uit voor een bedrag van 4000 euro. De prijs wordt dit jaar georganiseerd in het kader van het thema van de werkhervatting.

De prijs is bestemd om acties met betrekking tot werkhervatting na een lange afwezigheid om medische redenen aan te moedigen en/of om eindverhandelingen te belonen.

Welke projecten komen in aanmerking?

  • projecten die het thema van de werkhervatting behandelen en die deel uitmaken van het globaal preventieplan of van het lopende jaarlijks actieplan, op voorwaarde dat ze voldoende elementen bevatten voor een evaluatie door de jury;
  • projecten over werkhervatting waarbij men rekening houdt met het ontwerp van een arbeidsplaats, de uitrusting of het transportmiddel;
  • eindverhandelingen die het thema behandelen en beëindigd zijn na 1 januari van het lopende jaar.

Deadline

De projecten moeten vóór 6 november 2015 worden ingediend.

Hoe deelnemen?

Het deelnemingsdossier en wedstrijdreglement vindt u op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.


 

Gepubliceerd op 29-09-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  55