Loopbaansparen treedt in werking op 1 februari 2018

Het wettelijk kader voor het loopbaansparen treedt in werking op 1 februari 2018. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad slaagden er immers niet in om zelf een regeling uit te werken voor deze datum.

Gepubliceerd op 31-01-2018

Maaike Hemeleers
Wolters Kluwer
istock-836709916

Wat is loopbaansparen?

Loopbaansparen geeft werknemers de mogelijkheid om tijd te sparen om later tijdens zijn loopbaan als verlof op te nemen. Het gaat dan onder andere over het opsparen van een (beperkt) aantal overuren, conventionele verlofdagen,... Dagen wettelijke vakantie komen niet in aanmerking.

Wanneer treedt dit in werking?

De wet wendbaar en werkbaar werk voorziet voor de werknemers en werkgevers uit de privé-sector een wettelijk kader voor het loopbaansparen dat in werking treedt op 1 februari 2018 en vanaf die datum geactiveerd kan worden door de sectoren. De sociale partners vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad konden echter voor 1 februari zelf een regeling over het loopbaansparen uitwerken, dat dan in de plaats van het algemene wettelijk kader zou komen.

Intussen blijkt dat de sociale partners geen akkoord hebben bereikt in de Nationale Arbeidsraad en dat ze bijgevolg geen eigen regeling over het loopbaansparen hebben uitgewerkt. Het wettelijk kader treedt dus in werking vanaf 1 februari 2018.

Wat wil dit concreet zeggen?

De sectoren kunnen de maatregel van het loopbaansparen vanaf 1 februari 2018 activeren door een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af te sluiten waarin een sectoraal kader wordt uitgewerkt. Vanaf het moment van de aanhangigmaking krijgen de sectoren hier 6 maanden de tijd voor. Wordt binnen deze termijn geen cao afgesloten binnen de sector, dan kunnen de ondernemingen binnen deze sector de maatregel van het loopbaansparen zelf activeren door een cao af te sluiten op ondernemingsniveau.

Werknemers zullen dus pas gebruik kunnen maken van het loopbaansparen, nadat dit geactiveerd en uitgewerkt is op sectoraal en/of ondernemingsniveau.

 

Bron: Bericht FOD WASO

  1030