Loonsverhoging in PC 200 op 1 oktober 2017

De meer dan 400.000 bedienden die tewerkgesteld worden in PC 200 (APCB – Aanvullende Paritair Comité voor de Bedienden) zullen hun loon zien stijgen vanaf 1 oktober 2017. Het sectorakkoord van 15 juni 2017 voorziet immers in een stijging van de sectorale minimumloonschalen en de reële bruto maandlonen met 1,1%.

Maaike Hemeleers
Wolters Kluwer

Gepubliceerd op 05-09-2017

istock_45267946_large

Gelijkwaardig voordeel

Bedienden die in de periode 2017-2018 volgens bedrijfseigen modaliteiten al een loonsverhoging of een gelijkwaardig voordeel krijgen, hebben echter geen recht op de 1,1% loonsverhoging.

Bovendien heeft de werkgever de mogelijkheid om, voor bedienden die al minstens 1,1% boven de sectorale minimumlonen betaald worden, de loonsverhoging om te zetten in een gelijkwaardig voordeel (bijvoorbeeld maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering).

De bedoeling is dat deze bedrijfseigen loonsverhogingen en gelijkwaardige voordelen per bediende minstens gelijkwaardig zijn aan de totale loonkost (bruto + patronale RSZ) van de verhoging van de reële maandlonen met 1,1%.

Opgelet: jaarlijkse loonsverhogingen die automatisch toegekend worden op basis van beroepservaring en/of anciënniteit, worden niet meegerekend.

Procedure

De procedure tot omzetting van de loonsverhoging in een gelijkwaardig voordeel, is als volgt:

  • Onderneming met syndicale afvaardiging: toekenning gelijkwaardig voordeel door middel van een bedrijfsakkoord, uiterlijk tegen 30 september 2017. Het overleg mag enkel betrekking hebben op de toepassing van het gelijkwaardig voordeel.
  • Onderneming zonder syndicale afvaardiging: de werkgever informeert de bedienden schriftelijk en individueel over de toepassing van het gelijkwaardig voordeel op het ogenblik van de betaling van het loon van oktober 2017.
  5457