Loonoptimalisatie vaak onderbenut

LoonoptimalisatieWeinig bedrijven benutten vandaag alle loonoptimalisatiemogelijkheden om de loonkost te verlagen. Zo heeft slechts 1 op 5 organisaties een structureel fiscaal optimalisatiebeleid en werkt maar 15% met flexibele verloning, ook gekend als ‘cafetariaplan’.

Dat blijkt uit een online bevraging eind 2015 door Attentia en Vlerick Business School bij HR directors en managers van 130 verschillende Belgische bedrijven in diverse sectoren.
Zij onderzochten de maturiteit van het beleid rond verloning en well-being, en dat op 3 niveaus:

  • de basis: is er een correcte naleving van de wettelijke verplichtingen?;
  • de optimalisatiemogelijkheden en andere manieren om het beleid te verbeteren, via bijvoorbeeld benchmarking;
  • het strategisch niveau: is er een duidelijk beleid rond verloning en well-being om het werknemersengagement te verhogen, en ligt dat beleid volledig in lijn met de bedrijfsstrategie?

Belangrijkste vaststellingen volgens Prof. Dr. Koen Dewettinck, Vlerick Business School:

  • De meerderheid van de HR-verantwoordelijken is ervan overtuigd wettelijk in orde te zijn of over voldoende kennis inzake verloningsbeleid te beschikken.
  • Het valt op dat de meeste organisaties de verloningsprocessen samen met een externe partner beheren. Ongeveer 65% van de bedrijven besteedt dit (gedeeltelijk) uit.
  • Langs de andere kant zien we dat optimalisatie door interne of externe benchmarking, een functieclassificatiesysteem, automatisatie en efficiëntie, fiscale optimalisatie en flexibele verloningsplannen nog onderbenut is, zelfs bij grote bedrijven. Dat is verrassend, zeker in België waar de loonkost zeer hoog is, gezien het positief effect van optimalisaties op de bedrijfswinstgevendheid, de concurrentiepositie en de mogelijkheid om werknemers beter te verlonen.
  • Ook strategisch zijn er nog hefbomen: hoewel 65% een uitgeschreven beleid heeft, zijn er weinig maatregelen die de bedrijfsstrategie ondersteunen of die via KPI’s of via een HR-dashboard opgevolgd worden.

Bron: Persbericht 12 januari 2016 “Slechts 1 op 5 Belgische bedrijven benut vandaag alle mogelijkheden tot loonoptimalisatie om de loonkost te verlagen”


 

Meer weten over de verschillende mogelijkheden om het loon te optimaliseren?


SocialEye Benefits moduleOntdek alle loonoptimalisatiemogelijkheden en verlaag uw loonkost met de SociaEye Benefits module.
Deze module bevat synthetische en gedetailleerde informatie van meer dan 70 alternatieve loonvormen, handige invulbare modellen en formulieren en het laatste nieuws op vlak van benefits.
Vraag vandaag nog uw gratis test account aan!


 

Gepubliceerd op 13-01-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  153