Loonnormwet geldt ook voor economische overheidsbedrijven (art. 5 en 20 werkgelegenheidswet)

De wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid bepaalt dat de loonnormwet van toepassing is op:

  • de werkgevers en de werknemers die onderworpen zijn aan de CAO-wet van 5 december 1968;
  • de organismen die ingedeeld zijn bij de economische overheidsbedrijven, zoals omschreven in de wet van 21 maart 1991 op de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Dat zijn onder andere Infrabel en de NMBS. Het gaat om de organismen die ingedeeld zijn bij de autonome overheidsbedrijven.

Expliciet en duidelijk afgelijnd
LoonnormwetHet personeel toepassingsgebied van de loonnormwet van 26 juli 1996 wordt expliciet en duidelijk afgelijnd. Met andere woorden: de wet van 26 juli 1996 is in de eerste plaats van toepassing op de priv├ęsector. Maar de economische overheidsbedrijven worden voortaan ook uitdrukkelijk onderworpen aan de bepalingen van die wet.

Bovendien bepaalt een nieuwe artikel 7bis uitdrukkelijk dat de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling ook van toepassing is op die economische overheidsbedrijven, zonder afbreuk te doen aan de specifieke bepalingen voor overheidsbedrijven uit de wet van 21 maart 1991.

In werking
Deze aanpassing treedt in werking op 27 april 2015. Dat is de dag van publicatie van de wet tot verbetering van de werkgelegenheid.

Steven Bellemans

Bron: Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid ( art. 5 en 20 werkgelegenheidswet ), BS 27 april 2015.

Gepubliceerd op 28-04-2015

Berichttitel

Berichtomschrijving
  45