Lonen: einde blokkering!

De consumptieprijsindex van de maand april 2016 bedraagt 102,75 punten. Hij steeg in april met 0,18 punt. De gezondheidsindex steeg in april 2016 met 0,06 punt en bedraagt 103,53 punten. De inflatie daalt van 2,24% naar 2,04%.De consumptieprijsindex is in april 2016 gestegen met 0,18 punt of 0,18% en bedraagt nu 102,75 punten, tegenover 102,57 punten in maart 2016 (2013 = 100).De gezondheidsindex steeg in april 2016 met 0,06 punt tot 103,53 punten, tegenover 103,47 punten in maart 2016.De gezondheidsindex is de consumptieprijsindex, waaruit een aantal producten uitgesloten zijn, namelijk de alcoholische dranken, de tabakswaren en de motorbrandstoffen (uitgezonderd LPG), de impact van de energiebijdrage (ingevoerd in 1993) en de accijnscompenserende belasting (ingevoerd in 1995) (art. 2, § 1, werkgelegenheidswet).De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in april 2016 100,93 punten. Hiermee wordt de blokkering op het niveau van maart 2015 (100,66 punten) beëindigd.De afgevlakte gezondheidsindex, ook ‘afgevlakte index’ genoemd, is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste vier maanden (januari, februari, maart en april 2015) (art. 2, § 2, werkgelegenheidswet).Door de werkgelegenheidswet van 23 april 2015 werd de afgevlakte gezondheidsindex geblokkeerd op het niveau van maart 2015 (100,66 punten), zolang het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste vier maanden, vermenigvuldigd met de factor 0,98, het niveau van maart 2015 niet overschreed (art. 2, § 3, werkgelegenheidswet). Deze waarde werd deze maand dus overschreden.De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die 101,02 punten bedraagt, werd in april 2016 niet overschreden.De laatste spilindexoverschrijding vond plaats in november 2012.De producten met het grootste verhogend effect in april 2016 waren:
  • groenten (+0,180 punt),
  • motorbrandstoffen (+0,065 punt),
  • alcoholische dranken (+0,045 punt), en
  • verse zeevruchten (+0,040 punt).
Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor:
  • elektriciteit (-0,080 punt),
  • aardgas (-0,075 punt),
  • fruit (-0,030 punt),
  • lichaamsverzorgingsproducten (-0,030 punt), en
  • huisbrandolie (-0,025 punt).
De inflatie bedraagt in april 2016 2,04%, tegenover 2,24% in maart en 1,39% in februari.De inflatie op basis van de gezondheidsindex daalt in april 2016 eveneens en bedraagt nu 2,38%, tegenover 2,72% in maart en 1,63% in februari.De inflatie zonder energieproducten daalt in april 2016 tot 2,39%, tegenover 2,68% vorige maand en 1,86% in februari.De kerninflatie bedraagt 2,19% in april 2016, tegenover 2,44% in maart en 1,85% in februari. De kerninflatie houdt geen rekening met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen.De inflatie voor voeding bedraagt in april 2016 3,70%, tegenover 3,99% vorige maand en 2,59% in februari.Voor energie blijft de inflatie negatief, maar ze stijgt van -1,53% in maart naar -1,18% deze maand.De inflatie voor diensten daalt van 3,61% naar 2,95%.De inflatie voor de huur gaat van 0,92% naar 0,94%.
2013 = 100ConsumptieprijsindexInflatieGezondheidsindexAfgevlakte gezondheidsindex
Januari 2016101,591,74%102,42100,66
Februari 2016101,651,39%102,53100,66
Maart 2016102,572,24%103,47100,66
April 2016102,752,04%103,53100,93

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2016, BS 29 april 2016.

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2016, BS 31 maart 2016.

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Persbericht “Inflatie bedraagt 2,04% - Consumptieprijsindex van april 2016”, 28 april 2016.

Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (werkgelegenheidswet), BS 27 april 2015 (art. 2, 3, 4, 6 en art. 20).

Gepubliceerd op 02-06-2016

Berichttitel

Berichtomschrijving
  86